Alun

Alun tillhör släktet stenbäckeväxter som förekommer i skogsterräng i Nordamerika och omfattar drygt 50 arterr fleråriga örter.

Alunrot blir 30–40 centimeter hög och har röda, rosa eller vita klockformade små blommor. Artavgränsningen inom släktet är ännu inte helt utredd. I Sverige odlas alunrotsarter som rabatt- och stenpartiväxter, och trivs även i norra Sverige.