Gibbon

Gibbon är en apart. Det finns fyra olika släkten och cirka15 olika arter. Det mest karakteristiska med gibbon är dess långa armar. Även när de står upprätt når fingrarna ner till marken. De lever i huvudsak i träd, men kan även, i upprätt ställning, röra sig på marken.

I träden förflyttar de sig genom att svinga sig i armarna och sedan släppa taget och flyga iväg upp till åtta meter till nästa gren. De kan på det här sättet förflytta sig i en hastighet uppemot 55 kilometer per timma.

Läs om andra apor Trubbnäsapa

Gibboner väger 5 – 12 kilo och blir som mest 90 centimeter långa. Dieten består i första hand av frukter, men kompletteras med löv och insekter. Gibboner återfinns i Sydostasien, där de lever i regnskogarna.

Levnadssätt

Gibboner lever i monogama parförhållanden som varar i ett flertal år. En familjegrupp består av två vuxna individer och 1–3 ännu inte vuxna ungar.

Läs om andra apor ——————————————————— +63 <><><>

Familjegruppen har ett eget territorium om 20–40 ha, som bevakas och försvaras mot andra grupper. Gibboner är så territoriellt beroende att de sällan flyttar även vid omfattande störningar, vilket gör dem extra känsliga för habitatförstöring.

Läs om andra apor Babian

Gibboner har ingen fast parningssäsong. Dräktigheten varar i ca 7 månader och resulterar normalt i enbart en unge. Ungarna är avvända vid 1½–2 års ålder. Gibboner bedöms bli könsmogna vid 6–9 års ålder i det fria. livslängden i det fria uppskattas till mellan 25 och 35 år.

livslängden i det fria uppskattas till mellan 25 och 35 år.

Gibbonapan sjunger

Vi nämnde tidigare att de långa armarna var karakteristiskt för gibbonapor, men det finns en sak till, de sjunger. Detta tros vara ett sätt att markera sitt territorium och/eller ett sätt att bekräfta samhörigheten mellan individerna i familjegruppen. Honan och hanen kan tillsammans ägna sig åt “duetter”, där de omväxlande sjunger korta sekvenser eller enstaka noter. I synnerhet honorna har en speciell sekvens, “the great-call”, som återkommer i stort sett oförändrad. En sådan duett kan vara ½–30 minuter, och innehålla 1–5 “great-call”s