Kamel

Kamelen är en av de två arter som räknas in i familjen kameldjur. Den andra är dromedaren som är enkelpucklig till skillnad från kamelen som har två pucklar. Pucklarna består, liksom hos dromedaren av fettreserver. Den största delen av av kameler är domesticerade och används som rid- eller lastdjur i Asien. De fritt levande kamelerna räknas av ICUN som extremt hotade och uppgå till cirka 950 djur. Medan man räknar med att domesticerade kameler uppgår till cirka 2,5 miljoner. Domesticering av kameler antas ha påbörjats på 3000-talet före Kristus.

Kameler kan dricka upp till 100 liter vatten vid ett tillfälle och om de inte behöver arbeta klarar de sig på den vätskemängden i upp till tre månader.

Utseende

Kameler är väl anpassade för ökenområde som är deras naturliga miljö. Om vi börjar nerifrån är deras fötter bred med mjuka trampdynor som ger bättre fäste i lös sand. Varje fot har två tår.

Läs om kamelens närmaste släkting Dromedar

Om man räknar från pucklarnas ovansida kan kamelen uppnå en höjd av två meter och en vikt av upp till 700 kilo, vanligast är dock att vikten ligger från 450 till 500 kilo. Mankhöjden ligger från 180 till 230 centimeter. Kamelens längd kan uppgå till 300 centimeter.

Pälsen färg varierar mellan sandgrå och mörkbrun. Vilt levande kameler har oftast en ljusare pälsfärg. Pälsen är normalt tjockare runt nacke och hals vilket gör kamelen mer tålig för temperaturvariationer. Under vintern är pälsen över hela kroppen tjockare och tätare. När vinterpälsen, under våren fälls, sker det inte jämnt, varför de under denna period kan tyckas ge ett ”ovårdat” intryck.

Läs mer om exotiska djur Surikat

Huvdet är anpassat till livsmiljön så till vida att kameler kan stänga näsborrarna för att unvika att få in sand i lumgorna vid sandstormar, samt är försett med kraftiga ögonbryn och dubbla par, långa, ögonfransar för att i möjligaste mån undvika att få sand i ögonen.

Kroppstemperaturen är mera variabel än hos de flesta andra däggdjur. Skillnaden kan vara 6 till 8 °C, vilket minskar kamelens behov av svettning. Liksom övriga kameldjur är kamelen växtätare.

Kuriosa

Möjligheten till kameltransporter var helt avgörande för etablerandet av den så kallade Sidenvägen. Samtliga länder i Asien benämndes då som Indien i Europa. Transporternas last till Europa bestod i huvudsak av kryddor och textilier. Dock belades transporterna, som skedde genom flera olika länder med kraftiga tullavgifter, vilket fick Europa att under medeltiden söka andra vägar till Indien. På grund av en felaktig beräkning i en grekisk skrift som skrevs före Jesus födelse och var en av de första böcker som trycktes (först var bibeln). Lyckades Columbus få till stånd att segla ut med en armada för att ta sig till Indien utan tullkostnader. Felräkningen i originalet gjorde dock att Columbus landsteg på Bahamas ( han satte aldrig sin fot i Nordamerika). Dock var han under resten av sitt liv övertygad om att han landstigit i Indien.