hundloppor

Hundloppor – Allt du vill (och INTE vill) veta!

Vad är hundloppor?

Loppor tillhör gruppen insekter, och de lever som parasiter på varmblodiga djur. De vuxna lopporna livnär sig genom att suga blod från sitt värddjur.

Det finns över 2000 olika arters loppor i världen, varav ett sjuttiotal finns i Europa. Hundar drabbas främst av igelkottloppor, råttloppor och fågelloppor. Även kattloppor kan, namnet till trots, även drabba hundar.

De vuxna lopporna är bruna och vinglösa, och med kraftiga bakben som gör att de lätt kan hoppa över 30 cm. Den är tillplattad på sidorna vilket gör att den smidigt kan förflytta sig i ditt djurs päls. Loppor mäter ca 2-6 mm och är alltså fullt synliga för ögat.

Symtom på loppangrepp hos hund

Det vanligaste tecknet på att din hund angripits av loppor är att den kliar sig. Hur mycket hunden kliar sig kan variera från individ till individ. En del hundar kan vara allergiska mot loppans saliv, vilket leder till ett mer frenetiskt kliande, och ibland även håravfall och hudskador.

De områden på hunden som i regel drabbas värst är ryggen, bakdelen, länden och svansen.

Ett annat symtom som kan vara svårare att koppla ihop med loppangrepp är att hunden blir nedstämd eller orolig. Det kan visa sig i att den t.ex. inte är lika aktiv som tidigare, eller att den drar sig undan och inte vill vara lika social som vanligt.

Loppor är fortfarande vanligast i södra Sverige, då de föredrar mildare vintrar.

Loppans livscykel

Loppan går igenom fyra stadier i sitt liv; ägg, larv, puppa och så småningom vuxen loppa. För att kunna föröka sig behöver loppan suga i sig blod från sitt specifika värddjur. Och för att kunna utvecklas mellan de olika stadierna behöver den även fukt och värme. Där är vår inomhusmiljö särskilt gynnsam för loppan.

Hela livscykeln är i regel runt 1 månad lång, men med stora variationer. Den kan även vara så kort som två veckor, eller så lång som upp till 1,5 år. Allt beror på hur de yttre omständigheterna, dvs temperatur och luftfuktighet, ser ut. Loppan kan leva väldigt länge i sitt puppstadie, och är därför extra besvärlig att bli av med när man väl fått in den i sitt hem.

Ägg

Loppans ägg är vita, ovala och ca 0,5 mm långa. En hona kan lägga upp till 50 ägg per dag under sin produktiva tid, som är ca 2 veckor. Äggen kan inte fastna på hundens päls, utan re ramlar ner på golvet eller i hundens bädd, eller annan plats som hunden gillar att vistas på. 

Under gynnsamma yttre omständigheter kläcks äggen redan efter ett par dagar,

Larv

Ur de kläckta äggen kommer små larver på ca 2-3 mm. De kryper snabbt undan till en mörk, varm och lagom fuktig plats i hemmet. Ofta i hundens filtar och liggplats, eller under mattor, i golvspringor och liknande.

Larven kan överleva i detta stadie i mellan några dagar till ett par månader.

Puppa

Under larvstadiet spinner loppan en kokong runt sig, som den sedan fortsätter att utvecklas i. Detta stadie kan vara i flera månader, och upp till över ett år. 

Loppan är som mest motståndskraftig under sitt puppstadie, och det är just i detta stadie den är svårast att bli av med. Den kan överleva i över ett år i vårt gynnsamma inomhusklimat.

Pupporna är klibbiga och kan lätt fastna i hundens päls eller i våra kläder och skor, och på så sätt spridas till fler ställen. Den färdigutvecklade loppan inne i kokongen kan känna när det finns ett värddjur i närheten, bl.a. genom rörelse, värme och koldioxid, och kläcks då.

Vuxen loppa

Efter att loppan kommit ur sin kokong behöver den snarast hitta ett världdjur att suga blod ifrån. Därefter söker den upp en partner att föröka sig med. Efter det lägger den dagligen sina ägg under två veckors tid, och därmed är dess livscykel fullbordad.

Den vuxna loppan stannar kvar i sitt världdjur hela livet. Den hoppar inte mellan olika djur. Skulle den av någon anledning hamna på golvet kan den bara överleva något enstaka dygn. Stadiet som vuxen loppa varar i 2-3 veckor.

hundloppor i päls

Hur smittas hunden av loppor?

Vi har redan konstaterat att loppor lever hela sitt liv på samma värddjursindivid, och alltså INTE hoppar mellan olika djur. Men hur går det då till när en hund blir smittad av loppor?

På platser där andra djur vistas

Som sagt hoppar loppor inte från djur till djur. Däremot kan de klibbiga pupporna lätt fastna i hundens päls. Det är alltså loppor i puppstadiet som kan smittas till din hund. 

Framför allt är det utomhus på promenader eller i din trädgård det kan finnas lopp-puppor från vilda djur, såsom räv, rådjur, älg, smågnagare, igelkottar och fåglar.

På hunddagis kan din hund smittas om det råder bristfällig städning och rengöring, eftersom loppan är som mest motståndskraftig just under puppstadiet. Det krävs att samtliga textilier tvättas varje dag, samt att alla utrymmen dammsugs och våtmoppas, för att helt undvika smitta.

Att smittas på en veterinärklinik är mindre sannolikt. Dessa har hårda rengöringskrav, och brukar inte ha så mycket textilier eller andra ställen där larver eller puppor kan gömma sig.

I ditt hem

Loppor i puppstadiet kan lätt komma in i ditt hem via andra djur som varit på besök. Likaså om du t.ex. har en katt som tar in sina fångster av smågnagare eller fåglar. Dessa smådjur är ofta hårt drabbade av parasiter. Du kan även själv ta in dessa oinbjudna gäster i dina kläder och skor. Som vi tidigare redan nämnt är pupporna klibbiga och fastnar lätt på exempelvis kläder och andra textilier.

Utomlands

Loppor trivs bäst i värme och hög luftfuktighet. Det gör att länderna i Sydeuropa har det perfekta klimatet för loppors fortplantning och överlevnad. Dessutom blir det i regel aldrig minusgrader, vilket också gynnar lopporna.

Därför ska du vara extra varsam när du tar med din fyrfota vän till sydligare breddgrader. Om du ska vistas en längre tid i ett varmt land rekommenderas att du alltid använder ett förebyggande skydd mot loppor (och andra parasiter) på din hund.

Hur blir man av med loppor på sin hund?

Om du väl konstaterat att din hund faktiskt blivit angripen av loppor, kan det vara en lång och mödosam resa till att helt bli av med dem. Som du redan vet från tidigare sagda, har loppan fyra olika livsstadier, och därför krävs kraftfulla och upprepade åtgärder för att utrota den från ditt hem.

Behandla alla djur i hemmet

Du behöver behandla alla djur i hemmet, och inte bara den som du upptäckt loppor på. Alla varmblodiga djur, dvs fåglar och däggdjur, behöver behandlas. Viktigt är också att behandlingarna sker samtidigt. Annars riskerar du ett evigt kretslopp, där parasiter dyker upp på det ena djuret efter det andra.

Bästa loppmedlet för hund:

Det finns loppmedel som rent ut sagt är farliga för hundar. Därför ska man vara noga när man väljer loppmedel. Om du är på utkik efter ett giftfritt och skonsamt loppmedel för hunden så vill vi slå ett slag för Animigos loppschampo. (Känsliga hundar med eksem använder denna).


Ett loppmedel som helt enkelt fungerar. Animigo har även en 100% nöjdkundgaranti. Så om lopporna inte försvinner eller om du av någon anledning inte är nöjd får du pengarna tillbaka.

Schampo mot loppor

loppmedel

Städning & sanering

Utöver att ge det drabbade djuret medicin, behöver du städa och rengöra hela hemmet. Det kan bli en långdragen procedur där du måste vara uthållig för att gå segrande ur kampen.

Dammsugning

Nummer ett är att noga dammsuga hela hemmet. Eftersom loppans ägg-, larv- och puppstadie brukar befinna sig i hemmets gömslen, är detta ett mycket viktigt steg. Ta ut tjocka mattor och piska dem, då det ofta kan vara svårt att få upp allt med dammsugaren om du har riktigt tjocka mattor. Tunnare mattor ska gärna tvättas i maskin på minst 60 grader. Om det inte är möjligt, överväg att kasta mattan och köpa en helt ny.

Mycket viktigt är att dra fram alla möbler och dammsuga under och bakom dem, eftersom parasiterna har en enorm förmåga att hitta just de gömställen som vi ofta missar.

Tänk på att ta ut och kasta dammsugarpåsen efter varje dammsugning (även när den inte är full). Annars kommer parasiterna (de kläckta pupporna) krypa ut ur den och du hamnar på ruta ett igen.

Du behöver upprepa denna noggranna dammsugning varannan dag i 3-8 veckor, beroende på hur fort du upptäckt lopporna.

Tvätt 

Samtliga textilier, såsom sängkläder, soffkuddar och givetvis alla djurets filtar och bäddar, behöver tvättas i minst 60 grader. Det samma gäller djurets alla mjukisleksaker. Glöm inte eventuella filtar och plädar som djuret använt i bilen.

Allt behöver tvättas en gång i veckan under ca 3-8 veckor. Detta eftersom loppor i puppstadiet kan överleva denna procedur. Av denna anledning rekommenderar vi att billigare saker helt enkelt kasseras, och att du köper nytt när du säkert vet att lopporna är utrotade från ditt hem.

Ett tips för större och dyrare textilier som kanske inte får plats i en tvättmaskin (exempelvis soffkuddar, puffar och överkast) är att lägga dessa utomhus under vintermånader med minusgrader. Låt dem ligga ute ett par dygn, slå på dem med mattpiska samt dammsug dem noga. 

Hur länge smittar en hund med loppor?

En hund smed loppor smittar i flera veckor eller till och med månader om de inte behandlas. Det är viktigt att behandla både hunden och dess omgivning för att avlägsna loppor och förhindra att de sprider sig till andra djur eller människor.

Hur vet jag om min hund har loppor? (Symptom)

– Kliande hud
– Skadad hud på grund av klåda
– Små svarta prickar (loppexkrement) på huden eller i pälsen
– Röda fläckar eller utslag på huden
– Ökad självrengöring (t ex att hunden slickar eller biter sig själv)
– Du kan även se dem med blotta ögat

Kan loppor från en hund smittas till människor?

Ja det är möjligt, även om det är ovanligt. De flesta loppor som finns på hundar är inte anpassade för att leva på människor och har därför svårt att överleva eller reproducera sig på människors hud.

Finns det någon huskur mot hundloppor?

Det finns vissa huskurer som kan hjälpa till att behandla och förebygga hundloppor. Dessa inkluderar att tvätta hundens sängkläder och utrymmen ofta, använda en loppkam på hundens päls för att ta bort befintliga loppor, och använda naturliga ämnen som tea tree oil eller neemolja som avskräckande medel.

Hur kan man förebygga loppor på sin hund?

Som vi redan konstaterat kan det vara mycket besvärligt att bli av med loppor om man en gång fått in dem i sitt hem. Därför kan det vara värdefullt att använda sig av de preparat som finns för att förebygga att man ens hamnar där.

Det finns en mängd receptfria preparat på marknaden idag som du kan inhandla för att undvika att hamna i denna situation. Dessa är helt ofarliga för hunden, men tänk på att du INTE kan använda dessa på andra djurslag. Varje år dör flera katter p g a att ägaren använt lopp-preparat avsedda för hund på sin katt. Därför är det av yttersta vikt att kontrollera att det man köper faktiskt är avsett för det djurslag man ämnar att använda det för.