Clownfisk

Clownfiskar, även kallade anemonfiskar, är färggranna fiskar, som blir cirka 10 centimeter långa. De lever i symbios med, för andra fiskar dödligt giftiga havsanemoner. Havsanemonen fungerar som bo för clownfisken. De finns på korallrev i subtropiska och tropiska havsområden.

Läs om andra fiskar Sveriges vackraste fisk

Clownfisken ser också “sin” havsanemon och närområdet som sitt revir och har ett starkt revirtänk. Artikelförfattaren blev ytterst förvånad när han skulle fotografera en clownfisk som befann sig knappt halvvägs utanför sin havsanemon. Den hade möjligheten att återvända in i havsanemonens skydd, i stället, när avståndet var cirka 10 centimeter sam den ut och nöp artikelförfattaren i underläppen, varefter den snabbt sam tillbaka för att skydda sitt revir.

Det gick inte att annat än att beundra den lilla, mindre än 10 centimeter långa fisken. Vilket hjältemod. Det den sett var en för fisken enormt stor potentiell fiende, eller kanske den inte riktigt förstått vilket säkert skydd havsanemonen var, alternativt skyddade den sina ägg.

Beteende

Oftast är det bara det dominanta paret inom närområdet som är fertila. Andra tar vid om någon ur lekparet dör. Den dominanta hannen byter ofta kön om den dominanta honan dör.

Läs om andra fiskar Världens största haj

I havsanemonen, eller straxt i närheten, lägger clownfisken efter leken, sina ägg, vilka de vaktar i två veckor. När ynglen kläckts lever de ett pelagiskt, frisimmande liv, i några veckor, tills de hittar en egen anemon att använda som bo.

Arter

Det finns sex arter av Clownfisk;

  • vanlig Clownfisk
  • vitpannad Clownfisk
  • vitryggad Clownfisk
  • Mörk Clownfisk
  • sammetsClownfisk
  • gulsvansClownfisk

Dessutom finns det en falsk Clownfisk.