Blåsippa

Ett av våra tidigast vårtecken är blåsippan. Den trivs på kalkhaltig mark, mest i lövskogar, igenvuxna igenvuxna lövängar och i granblandskogar, främst i de södra och mellersta delarna av landet. Blåsippan blommar i april-maj, men blommorna finns färdiga och inväntar våren i en övervintringknopp i plantans jordstam. Blomningstiden varar i cirka tre veckor. När blomningen är över ”niger” blomman så kronbladen kommer mot marken där myror kan sprida dess pollen vidare.

Läs mer om vår natur Osannolik natur

Detta kallas myrmekokori och är en av de fem huvudtyperna för fröspridning som växter utvecklat. 3 000 växtarter har kända metoder att attrahera myror för att hjälpa till med fröspridningen. Totalt uppskattas minst 11 000 växtarter (4,5 %) och möjligen upp till 23 000 arter använda sig av myrmekokori.

Läs mer om Myror

Blåsippan blir decimeterhög med upp till ca 3 cm vida, vanligen vackert blåvioletta blommor. Sällsynt kan man också hitta exemplar som har röda, vita eller rosafärgade kronblad. Rotsystemet kan bli flera hundra år gammalt.

Blåsippan är något giftig och vid förtäring kan sveda i mun och svalg samt olika besvär i magen uppstå.

Blåsippan är fridlyst i hela landet.