Bolmört

Bolmört blir 0,5-1 meter hög och har grovt tandade blad. Hela växten är klibbig och har en obehaglig lukt. Bolmörten härstammar från Medelhavsområdet och västra Asien, och den förekommer i en stor del av Europa. Bolmört förekommer numera sällsynt i södra och mellersta Sverige.

Lär mer om

Odört

Bolmört har använts som medicinalväxt mycket långt tillbaka i tiden och omtalas redan för 6 000 år sedan. När och hur växten kom till Sverige är oklart, men arkeologiska fynd visar att bolmörten kom till Sverige senast under järnåldern. Under medeltiden odlades bolmörten i Sverige i kloster.

Bladen användes bland annat som sömn- och bedövningsmedel vidsinnessjukdom, magkramper och sjösjuka.

Lär mer om

Liljekonvalj

Flera giftmord med hjälp av bolmört har genomförts i historien. Hela växten inklusive rötterna är giftig, men fröna är tio gånger giftigare än bladen. Giftet kvarstår efter torkning.

När torkad bolmört eller bolmörtsfrön läggs på glöd uppstår en bolmande rök som orsakar hallucinationer. Vissa forskare anser att bolmört kan ha använts för att försätta sig i rus i form av ”flygsalva” som är känt från häxprocesserna under medeltiden.