Farliga djur i australien

Inlandstaipanen

Inlandstaipanen är inte bara Australiens utan också världens farligaste orm. Ett bett av den dödar inom cirka 45 minuter utan vård. Ett enda bett innehåller tillräckligt med gift för att döda 100 människor. Turligt nog finns den bara i de torra och svårtillgängliga delarna av Australien, därför har det rapporterats relativt få fall av bett på människor.

Giftet är en mix av olika men mycket kraftfulla nervgifter som påverkar nerver, muskler och hjärta samt ett blodgift som förtunnar blodet så pass att det kan tränga igenom blodkärlen och skapa inre blödningar. En inlandstaipan kan bli upp till 2,5 meter lång och livnär sig på på små gnagare.

Bluebottle

På svenska kallad Portugisisk örlogsman, brukar felaktigt betecknas som en manet, men det är det alltså inte. Det är en koloni bestånde av olika organismer, så kallade zooider. Organismen har en gasblåsa och från den hänger närings- och nässelceller ner. Vilket ger kolonin ett manetliknande utseende. Tentaklarna som hänger ned är normalt 10 meter långa, men kan bli upp till 50 meter. Det är alltså dessa som bränner. Blåsan fylls med gas av en organism. gasen är till största del kväve, men även en viss del kolmonoxid och argon. Blåsan kan tömmas på gas, varvid organismen sjunker.

Uppemot 10 000 personer bränns årligen av Bluebottle, i huvudsak på ostkusten. Även om det gör ordentligt ont är det väldigt sällan det leder till döden.

Irukandji

Är däremot en äkta manet. Dessutom ansedd som världens dödligaste manet.

Maneten är inte stor, klockan är endast någon centimeter. Den använder normalt sitt gift till att döda småfisk. Mem det fungerar också på människor. Efter cirka en halvtimma blir en drabbad människa paralyserad och befinner sig personen då i vattnet så kan det naturligtvis sluta illa, men det kan det även om man tagit sig upp på land. Symtomen är svår smärta, muskelkramper, högt blodtryck och potentiellt livshotande hjärtkomplikationer

Blåringad bläckfisk

Det finns flera arter av blåringad bläckfisk. Ingen av arterna blir särskilt stor, 12 – 20 centimeter. Samtliga är giftiga, dödligt giftiga. Om man blir biten av en blåringad bläckfisk är det troligt att man inte ens märker det. Men flera timmar senare kommer giftet att börja verka. Man tappar känseln i armar och ben. Blir blind under timmar eller dagar och kan dö av andningsförlamning.

Haj

Vithaj

Det finns tre hajarter i Australien som attackerar människor. Det är Vithaj, Tigerhaj och Tjurhaj. Det finns tre saker förutom plaskande i ytan som särskilt attraherar hajar. Dessa är färsk bloddoft, urindoft och elektromagnetiska vågor. Vad det gäller den sistnämnda utstrålar människan mycket lite sådan. En haj kan inte upptäcka den på ett avstånd större än en meter. Sedan 1791 har det endast rapporterats 37 fall där människor dödats av haj i Australien.

Krokodil

Krokodilen är väl det farliga djur som oftast förknippas med Australien. Det finns två typer av krokodil i Australien, satvattenkrokodil, på svenska kallad deltakrokodil och sötvattenkrokodil. Saltvattenkrokodilen är den större av dem och kan bli upp till 7,5 meter lång. Den är därmed världens största reptil. Det är också den som är farlig. Trots sitt namn kan den återfinnas långt upp i floder och i dammar. Den lever i de nordligaste delarna av Australien. Det är också deltakrokodilen som hålls i krokodilfarmer. Skinnen säljs till modeindustrin och köttet till restauranger. För den som undrar kan vi berätta att det smakar ungefär som kyckling. Ungefär dödas två människor per år av krokodiler i Australien. Sötvattenkrokodilen kan bli ungefär 3 meter och kännetecknas av sin betydligt smalare nos. Den är ofarlig för människan, men kan nafsa till lite om den blir störd.

Sydney Funnel Web Spider

Som hörs av namnet finns den här spindeln bara i och runt Sidney. Den är oftast blåsvart till svart, men kan också vara brunaktig. Den kan bli upp till femcentimeter lång. Hannen är den som är giftigast. Ett bett kan vara dödligt om man inte kommer under vård inom en timma, för barn gäller en betydligt kortare tid. Det finns flera olika arter av Funnel web spider i Australien. Samtliga är giftiga, men Som hörs av namnet finns den här spindeln bara i och runt Sidney. Den är oftast blåsvart till svart, men kan också vara brunaktig. Den kan bli upp till femcentimeter lång. Hannen är den som är giftigast. Ett bett kan vara dödligt om man inte kommer under vård inom en timma, för barn gäller en betydligt kortare tid. Det finns flera olika arter av Funnel web spider i Australien. Samtliga är giftiga, men Sidney funnel webspider anses som giftigast.

Geting

Getingstick i sig är kanske inte så farliga, men många människor får en allergisk reaktion som kan leda till döden. Getingar är dessutom ganska allmänt förekommande dör det finns människor.

Det finns dock ett djur i Australien som varken är giftigt eller av de flesta inte anses som särskilt farligt och det har i modern tid orsakat fler dödsfall i Australien än samtliga de farliga djuren tillsammans och det är hästen