Flodhästar

Flodhästar har det grekiska namnet Hippopotamus amphibius (Hippo är det gammalgrekiska ordet för häst och potamus betyder flod). Tilllsammans med Noshörningen är flodhästen världens näst största landlevande däggdjur, endast elefanten är större. Det finns i dag endast två arter av flodhästar kvar. Det är den art vi vanligtvis avser och som lever i Afrika, söder om Sahara och Dvärgflodhästen. Flodhästar är växtätande, men det finns obekräftade uppgifter på att de setts äta på kadaver. Flodhästar lever både i floder och sjöar, men på grund av sitt stora födointag, cirka 40 kilo per dag, kräver den att det finns grässlätter runt det vattenområde den befinner sig i.

Flodhästen är tvåtåig och tillhör därmed samma familj som grisar, kor och andra klövdjur, men dess närmaste ”släkting” är faktiskt valen. Det förekommer att flodhästar lever i ensamhet, oftast äldre, utstötta hannar. Normalt lever de dock i flockar på cirka 10 – 15 individer, men ibland slår flera flockar sig ihop och kan bilda grupper på upp till 150 individer.

Läs mera om exotiska djur!”

Därför står flodhästen i vatten

Flodhästar står ofta i vatten så att de bara har huvudet, från nedre delen av näsborrarna över ytan och ibland även en del av ryggen. Har du funderat på varför? Här kommer svaret. Det beror på värmen på land. Det kan ju tyckas konstigt att ett djur som inte klarar värme särskilt bra, naturligt, bara finns i ett av jordens varmaste områden, men så är det.

Det är ju lätt att tro att flodhästar, eftersom de tillbringar så stor del av sitt liv i vattnet är goda simmare (de har till och med simhud mellan tårna). Så är det dock inte. De kan inte simma över huvud taget. Däremot är de bra på att hålla andan, upp till fem minuter och därmed bra på att ”dyka”. De fyller först lungorna med luft så att de blir lagom avvägda för att kunna ”trippa” på tårna och kan på så sätt förflytta sig under vattnet, men de aktar sig noga för att bege sig ut på allt för djupt vatten.

Parning

Som nämnts tidigare är flodhästen ett av världens största landlevande djur. Därmed är den också ett av de tyngsta. Vikten ligger på 1000 – 2500 kilo för ett vuxet djur, men det har uppmätts hannar som vägt upp till 4000 kg.

På grund av tyngden klarar inte hannens bakben en parning på land, därför sker även denna i vattnet. Levande i frihet börjar hannarna para sig vid en ålder av 6 – 13 år och honorna vid en ålder av 7 – 15 år. Honan är dräktig i cirka åtta månader, varefter födseln sker, även den i vattnet och oftast under regnperioden.

Normalt föds bara en unge åt gången och den kan gå redan vid födseln. Vikten är normalt 30 – 50 kg. Efter födseln drar sig honan tillsammans med ungen bort från flocken i 10 – 14 dagar för att skapa så kallad prägling, det vill säga att ungen skall lära sig vem som är dess mamma för att veta vem den skall dia och förlita sig till. Ungen diar i i cirka sex till åtta månader, under den tiden ersätts födan successivt med vegetabilisk föda.

Det händer att hannar dödar ungar för att få honorna parningsvilliga på nytt.

Hur gammal blir en flodhäst

I frihet kan flodhästar uppnå en ålder runt 30 – 40 år. Den ädsta flodhäst man känner till, Donna, föddes i fångenskap i djurparken i Memphis 1951 och kom till Mesker Park i Indiana som femåring. Donna blev 62 år gammal men avlivades sedan på grund av en allvarlig ledgångsreumatism.

Flodhästens fiender

Det händer att tigrar och lejon försöker ta en unge, men mamman är bra på att försvara sin avkomma och hon har dessutom kraftiga tänder. Ofta tar hela flocken aktiv del i skyddsarbetet. Nej sorgligt nog är människan det största hotet mot flodhästar. Dels genom tjuvjakt för köttet, dels för tänderna (elfenben). Jakten sker vanligtvis främst i länder där uppror mot statsmakten är vanliga. Även ett annat hot skapat av människan orsakar ett hot mot flodhästar och det är vattenföroreningar.

Allmänt tros det att flodhästen är ett fredligt djur, men den kan bli mycket aggresiv om den känner sig hotad. Det finns obekräftade utsagor som säger att flodhästar dödar fler människor än till exempel lejon och krokodiler.

Vi hoppas att du nu har lärt dig lite mer om detta intressanta och lite udda djur som funnits på jorden i minst 3500 år.