Ginst

Ginst tillhör familjen ärtväxter med cirka 100 arter i Europa, sydvästra Asien, Nordafrika på Kanarieöarna och Madeira. I Sverige finns några vilda arter medan flera andra odlas som trädgårdsväxter. Flera av arterna är giftiga.

Släktet innehåller buskar som vanligen är lövfällande. Bladen är vanligen små, enkla eller tredelade, strödda eller motsatta. Blommorna sitter i klasar eller huvuden.  Fodret är rörformigt, vanligen med tydlig över- och underläpp. Den övre läppen är tvådelad, medan den undre är treflikig. Kronan är gul. Ståndarna är tio och de är alla förenade till ett rör. frukten är en balja.

Ginst innehåller giftet cytisin. Förtäring kan leda till Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). Vid förtäring av stor mängd eventuellt även yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och feber.