Kastanj

Kastanj  är ett träd i familjen bokväxter bokväxter som förekommer i syd- och centralEuropa  från Bakan till Turkiet och Kaukasus samt i nordvästra Afrika. Äkta kastanj växer också i Ötangeln, det vill säga områden omkring de engelska  städerna Ipswich och Norwidh, där de bildar mindre skogar. Arten kan överleva i sydligaste Sverige och ibland också få mogna frukter där, åtminstone under år med lång växtsäsong. Äkta kastanj har konstaterats förvildad bland annat i Varberg och i Ljunghusen. Frösådda unga exemplar drabbas i Sverige ofta av frostskador, vilket inte nödvändigtvis dödar dem, men leder till ett mer buskliknande växtsätt.

kastanj är när den är fullt utväxt 20 – 35 meter hög.[1]

Kastanjeträdet liknar i form och storlek arter i eksläktet och blir nästan lika gamla, men växer snabbare till full storlek. Blommorna växer i stora upprättstående klasar. Kastanjens ved är tät och tung, och virket kan användas till snickeriarbeten och vinfat. Barken kan användas för att tillverka tannin. Ibland drabbas exemplar av skadeorganismer som svampen Cryophonectrica eller arter av släktet pyhtophora (där bland annat potaisbladmgel  ingår). Ofta undanträngs naturliga bestånd av planterade exemplar. Antagligen medför framtida klimatförändringar längre tider med torka. Hela populationen anses fortfarande vara stabil.