kattloppa

Allt om kattloppor och loppmedel

De flesta har nog hört talas om att katter och andra djur kan drabbas av loppor. Men vad är egentligen loppor, och hur smittar de? Är de farliga och kan människor drabbas? Och vad gör man om man misstänker att ens katt faktiskt smittats? Dessa och många fler frågor kommer att besvaras i denna artikel.

Vad är loppor?

Loppor är en parasit, vilket innebär att de behöver ett s k värddjur att suga blod ifrån för att överleva och föröka sig. Som de flesta parasiter kan de föröka sig väldigt snabbt. Därför är det viktigt att hålla koll på sitt djur och agera snabbt om man upptäcker att ens katt (eller annat husdjur) angripits av loppor.

Det finns runt 2000 olika lopparter. De är inte artspecifika, och kan alltså suga blod från olika arter av djur. Men de kan enbart föröka sig om de sugit blod från sitt specifika värddjur.

Katter angrips främst av smågnagar- fågel-, igelkott- och kattloppan. Och det är alltså bara kattloppan som kan föröka sig med hjälp av blod från katten.

Kattloppor i Sverige förekommer i regel enbart i de södra delarna, då de inte kan överleva i minusgrader.

Symptom på loppor hos katt

En del katter får inga besvär alls när de angripits av loppor, medan andra kan reagera mycket kraftigt. Det som orsakar reaktioner är allergi mot loppans saliv.

Den vanligaste reaktionen är inte oväntat klåda. Ofta utmed ryggen, bakdelen, flankerna, svansen och runt analöppningen. Man kan även hitta märken och håravfall i form av kala fläckar. Katten försöker bli av med klådan genom att slicka och riva på området. Det i sin tur kan ge upphov till sår som kan leda till hudirritation och hudinfektioner. Även mjäll kan vara ett tecken på loppangrepp. I mycket svåra, och ovanliga fall, kan katten även uppvisa slöhet pga blodbrist.

Loppans utseende

Loppor är bruna, blanka och saknar vingar. De har kraftiga bakben för att kunna hoppa långt. En vuxen kattloppa är 2-6 mm lång, och kan alltså ses med blotta ögat. De är platta utmed sidorna för att lätt kunna förflytta sig i kattens päls.

Så ser en kattloppa ut

Loppans livscykel

Loppan har fyra stadier i sin livscykel, ägg, larv, puppa och vuxen loppa. Den behöver suga blod från sitt specifika värddjur för att kunna föröka sig. För att kunna utvecklas mellan de olika stadierna krävs förutom blod, även värme och fukt.

Den totala livscykeln är oftast runt 1 månad lång. Men den kan även vara så kort som 14 dagar, eller pågå i upp till 1,5 år. Allt beror på yttre omständigheter som temperatur och luftfuktighet.

Ägg

Lopphonan lägger vanligtvis 15-20 ägg varje dag under sin livstid. Äggen är vita, ovala och ca 0,5 mm långa. Dessa kan inte fästa på kattens päls, utan faller ner till golvet, marken eller kattens liggplats. Vid gynnsam temperatur och luftfuktighet kläcks äggen redan efter några dagar.

Larv

När äggen kläcks kommer det ut ett par millimeter långa larver. De gömmer sig gärna i en mörk och fuktig miljö, exempelvis under mattor, i golvspringor eller i kattens filtar och igloos. Larverna livnär sig bl.a. på de vuxna loppornas avföring och annat organiskt avfall såsom döda insekter, pälsrester och liknande.

Larvstadiet kan vara allt mellan ett par dagar till ett par månader.

Puppa

Under larvstadiet spinner larven en kokong och förpuppas. I puppan färdigbildas larven till loppa. Puppstadiet kan vara i flera månader, beroende på hur de yttre omständigheterna ser ut. Det är under detta stadie som loppan är som mest motståndskraftig. Den kan överleva i mer än 12 månader inomhus i våra bostäder.

Pupporna är klibbiga och klistrar lätt fast sig i djurens päls, våra kläder och skor, och kan på så sätt spridas till nya miljöer.

När loppan inne i puppan känner att en katt finns i närheten, genom vibrationer, värme och koldioxid, kläcks den.

Vuxen loppa

När kattloppan kommit ur sin puppa måste den genast hitta ett eget värddjur att suga blod ifrån. När den fått i sig blod söker den en partner att föröka sig med, och därefter lägger den ägg. Därmed är loppans livscykel fullbordad.

Lopporna stannar hos sitt värddjur hela livet. De hoppar inte mellan olika djur. Skulle de komma ifrån sitt värddjur, och t.ex. hamna på golvet, kan de endast överleva något enstaka dygn.

I vuxet stadium är loppans livslängd 2-3 veckor.

Hur smittas katten av loppor?

Katten smittas av kattloppor eftersom lopporna aktivt letar upp just katter så fort de kläckts ur sin puppa.

Utekatter kan även smittas av fågelloppor, igelkottloppor och smågnagarloppor när de rör sig ute i naturen. Dessa kan bita katten, men kan inte föröka sig på den. För det krävs att loppan suger i sig blod från sitt eget specifika värddjur.

Kattloppan är känslig för kyla och behöver värme för sin överlevnad. Därför är loppor vanligare i södra Sverige och nere i Sydeuropa.

Som redan nämnts brukar lopporna leva hela sitt vuxna liv på samma individ. Tvärtemot vad många tror, hoppar de inte från djur till djur. Därför är det väldigt liten risk att drabbas på t.ex. veterinärkliniker eller kattutställningar.

Hur ser kattloppor ut?

Såhär ser kattloppor ut.

Hur blir man av med loppor på sin katt?

Det kan vara en chock att plötsligt upptäcka att ens katt är drabbad av ohyra i form av loppor. Men det finns ingen anledning att få panik. Det finns effektiva metoder att bli kvitt lopporna. De är i regel inte farliga för katten, utan det är obehaget med klåda, irritation och hudbesvär som är problemet.

Visserligen kan loppor sprida sjukdomar, men det är inte vanligt i Sverige. Däremot är det betydligt vanligare i Sydeuropa och andra varmare länder. Bor du och din katt utomlands är det viktigt att du kollar upp vad som gäller i just ditt land.

Veterinärbesök

Om du misstänker att din katt har fått loppor, ska du genast kontakta veterinär för att låta artbestämma vilken loppart det handlar om. Detta eftersom behandlingen skiljer sig åt beroende på art.

Du kan fånga en loppa i kattens päls och lägga den i en burk, eller fästa den på en genomskinlig tejpbit. Veterinären kan då titta på den i mikroskop för att avgöra vilken art det rör sig om, och därmed sätta in rätt behandling.

Medicin

Det finns på marknaden att stort antal receptfria mediciner mot loppor, samt även förebyggande preparat. De du får av veterinären är i regel tabletter som ska ges en gång i månaden under flera månader.

Varning

Var mycket noga när du köper loppmedicin till din katt! Loppmedicin till andra djur kan vara giftiga och därmed livsfarliga för katten. Kontrollera gärna en gång extra att du verkligen köper en medicin som är till för just katter. Står det inte uttryckligen att medicinen kan användas på katt, ska du inte köpa den. Dessvärre dör flera katter varje år p g a att man missat att göra detta.

Här är en steg för steg guide:

  1. Städa och rengör alla områden där katten vistas ofta, inklusive kattlådan, mat- och vattenplatser, och sovplatser. Använd en desinfektionsmedel speciellt avsedd för kattloppor.
  2. Tvätta alla textilier som katten har kommit i kontakt med, inklusive sängkläder, filtar och kläder. Använd en hög temperatur (minst 60 grader Celsius) för att döda alla löss och ägg.
  3. Behandla alla katten med loppmedel för katter. Följ instruktionerna på förpackningen noga.
  4. Dammsug alla golv, mattor, möbler och andra textilier i hemmet. Lägg dammsugarpåsen i en plastpåse och slå in den ordentligt, för att förhindra att lössen kommer ut.
  5. Fortsätt att rengöra och behandla områden där katten vistas varje dag i minst 14 dagar för att säkerställa att alla löss och ägg är döda.
  6. Om katten har kliande och röda fläckar på huden, rådfråga en veterinär för att få råd om hur man behandlar det.
  7. Förebyggande åtgärder kan också vara nödvändiga, såsom regelbunden borstning av katten, användning av en lusmedel i form av en krage eller spruta, och regelbunden kontroll av katten för löss.

Bästa loppmedel för katt

Bästa loppkam

Behandla alla djur samtidigt

Har du flera pälsdjur, oavsett om det är andra katter, hund, kanin, marsvin etc, så ska de alla behandlas samtidigt för att vara säker på att bli av med lopporna. Tänk då på ovan sagda, att alltid vara noga med att köpa rätt medicin till varje djurslag.

Städning

Dock räcker det inte bara med att ge djuret eller djuren sin medicin. Medicinen dödar endast de vuxna lopporna som lever i djurets päls. Man måste även noga städa och sanera alla utrymmen och textilier där det kan tänkas finnas ägg, larver eller puppor.

Dammsugning

Man behöver dammsuga golv, mattor, och soffor noggrant, minst varannan dag, i 3-8 veckor. Vanliga gömställen för loppor som ofta missas är under och bakom möbler. Dra ut och vänd på alla möbler så att du kommer åt att dammsuga och rengöra ordentligt. Tänk på att slänga dammsugarpåsen efter varje gång. Detta för att undvika att nya ägg och puppor kläcks och vandrar ut från dammsugaren.

Tvätt

Du behöver också tvätta alla textilier som varit i kontakt med katten, som till exempel kattens filtar och igloos, i minst 60 grader en gång i veckan i 3-8 veckor. Om du har möjlighet ska du låta textilierna torka ute i solskenet.

Tänk på att även andra textilier som katten sovit eller vilat på måste behandlas på samma sätt. Det gäller exempelvis sängkläder, överkast, plädar, soffdynor etc.

Glöm inte kattens (och andra djurs) mjuka leksaker, som också behöver tvättas. Om detta inte går rekommenderar vi att dessa kastas.

Har du hittat loppor i sängen från katt?

Om man har hittat loppor i sängen på sin katt så bör man börja med att behandla katten med ett lämpligt loppmedel. Det finns flera olika alternativ att välja mellan, såsom krämer, pulver och sprayer. (läs artikel ovan) Det är viktigt att följa instruktionerna på förpackningen noga för att säkerställa att loppmedlet används på rätt sätt.

Efter att katten har behandlats, bör man också rengöra och desinficera sängen och andra områden där katten har tillbringat tid. Detta kan göras genom att tvätta alla textilier som sängkläder, filtar och kuddar i hög värme.

Hur länge lever kattloppor?

Kattloppor lever i genomsnitt i 2-3 veckor, men kan leva upp till 3 månader i rätt förhållanden. Om du inte sanerar och applicerar loppmedel på katten så kommer lopporna att lägga ägg.

Kattloppor kan lägga upp till 50 ägg per dag. äggen kläcks efter ca 1-10 dagar beroende på förhållandena, såsom temperatur och fuktighet. Detta innebär att det kan ta bara några dagar innan nya loppor börjar utvecklas.

Hur kan man förebygga loppor?

Som du ser av ovan beskrivning kan det vara riktigt besvärligt och tidskrävande att bli av med kattloppor när man en gång drabbats. Så för att undvika att ens riskera att hamna där, kan det vara en god idé att använda sig av de förebyggande medel som finns.

Ska du lämna din katt hos en tillfällig kattvakt som har andra djur, eller på ett kattpensionat, är det extra viktigt att behandla katten i förebyggande syfte.

Kom bara ihåg att även de receptfria förebyggande medlen ofta är giftiga för katten, om du råkar använda ett preparat som är avsett för ett annat djurslag som t.ex. hund.

Det går inte att nog betona hur viktigt det är att kontrollera att man verkligen använder en produkt som är avsedd för just katter.

Kan människor smittas av loppor från katt?

Loppor kan bita andra djur än bara sitt eget värddjur, och därmed kan även människor bli bitna. Men de brukar inte “bosätta sig” på människor. Man ser i så fall oftast röda kliande bett på benen, vristerna eller på armarna. De sitter gärna som “på pärlband”, dvs flera stycken på rad. Loppor i Sverige är normalt helt ofarliga för människor

Läs mer: hundloppor