toxoplasmainfektion

Kattbajs kan vara farligt för gravida kvinnor

Toxoplasmainfektion är en sjukdom som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Infektionen kan överföras till människor genom att äta förorenad mat eller vatten, eller genom att komma i kontakt med infekterade kattavföring. Gravida kvinnor är särskilt utsatta för att drabbas av toxoplasmainfektion eftersom infektionen kan överföras till fostret och orsaka allvarliga skador.

Därför rekommenderas gravida kvinnor att undvika att hantera kattavföring och att tvätta händerna ordentligt efter att ha varit i kontakt med kattlådan. Om du är gravid och har varit i kontakt med kattavföring, bör du rådgöra med din läkare för att ta reda på om du behöver undersökas och behandlas.

Toxoplasmainfektion symtom och biverkningar

Toxoplasmainfektion kan orsaka olika symptom och biverkningar, som varierar beroende på hur infektionen har överförats och hur starkt immunförsvaret är hos den drabbade personen. Vanliga symptom vid toxoplasmainfektion är feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet och halsont. Många människor som har blivit infekterade med Toxoplasma gondii får inga symtom alls och blir friska utan behandling, men i vissa fall kan infektionen leda till allvarliga komplikationer som encefalit (hjärninflammation) eller hjärtsjukdomar.