Probiotika katt

Bästa probiotika för katt 2022

Du kanske har hört talas om probiotika i samband med yoghurt. Det är i alla fall det de flesta associerar till ordet. Men visste du att det även finns probiotika till katter och andra djur?

I denna artikeln går vi igenom vad probiotika är, vad det är bra till och om du ska ge det till din katt.

Probiotika för katt Bäst i test

Vad är probiotika

Probiotika är mikroorganismer, alltså levande  bakterier, som är hälsofrämjande för mag- och tarmsystemet. Brist på dessa goda bakterier ger upphov till bl.a. sämre immunförsvar, gasbildning i magen samt ett flertal sjukdomar. Probiotika kan tas vid dessa sjukdomar, men även i helt förebyggande syfte.

Mikrobiom

Människor och djur har samma sex familjer av bakterier i sitt mag- och tarmsystem. Inom dessa sex familjer finns det tusentals olika stammar. Detta invecklade liv kallas mikrobiom, och räknas som ett eget kroppsorgan.

Varje mikrobiom är unikt, ungefär som ett fingeravtryck. Dess uppbyggnad bestäms av både gener, miljö och individens kost.

Prebiotika

Kosten är den enskilt viktigaste faktorn för hur mikrobiomet ser ut. Genom kosten får vi, både djur och människor, i oss fibrer. Fibrer i sin tur är de goda bakteriernas favoritmat.

Fibrer kan delas upp i två grupper; lösliga och olösliga. De lösliga fibrerna kallas också prebiotika, och de fungerar som föda åt bakterierna. Efter bakterierna ätit dessa, lämnar de efter sig korta fettsyror. Det är sedan dessa som skapar en god tarmflora och ett bra matsmältningssystem hos djuret eller människan.

Probiotika

Probiotika är de tillskott av mikroorganismer som man kan ta för att hjälpa sin maghälsa. För att få kallas probiotika måste ett preparat ha genomgått noggranna tester, och ha dokumenterade hälsofördelar.

När ska du ge din katt probiotika

Som vi redan nämnt, är probiotika ett tillskott av goda bakterier, som både kan läka sjukdomar, och ges för att förebygga desamma. De hjälper till att skapa korta fettsyror, som i sin tur är de som håller magen och tarmen frisk.

Dock har det inte bedrivits så mycket forskning kring just katter och probiotika. Vad gäller hundar finns det däremot ett stort antal undersökningar, som alla visar att probiotika har effekt på hundens mag- och tarmsystem, på samma sätt som för människor.

Bland annat kan probiotika avhjälpa symptom som gasbildning, diarré, inflammatoriska sjukdomar, kortare perioder av bakteriebrist samt obalanser i mikrobiomet.

När ska du INTE ge katten probiotika

Det finns ett antal omständigheter då du absolut inte ska ge din katt probiotika.

Katten har för mycket bakterier i tunntarmen

Det finns en sjukdom som kallas SIBO (small intestine bacterial overgrowth), som innebär att katten har för mycket bakterier i tunntarmen. Dessa bakterier ska normalt leva i tjocktarmen, men kan ibland förflytta sig högre upp mot tunntarmen. 

Detta kan medföra en rad problem för djuret. Bland annat kan symtom som gaser, diarré, matkänslighet och hudproblem uppkomma. Av symtombilden kan det vara lätt att dra slutsatsen att ett tillskott av bakterier i form av probiotika skulle vara av godo. Men, som sagt, om problemen beror på för mycket bakterier, kan ett probiotikatillskott förvärra problemen ännu mer.

Kattens mikrobiom är skadat

Om mikrobiomet är skadat, av t.ex. för lite bakterier, hjälper det inte att ge bakterietillskott genom probiotika. Det beror på att probiotika innehåller alldeles för lite bakterier (trots att det är hundratals miljoner!), för att kunna avhjälpa sådana problem. Då behöver man vända sig till sin veterinär för råd och behandling.

Katten har omfattande brist på bakterier

Vid omfattande brist på bakterier är det lätt att tro att en “påfyllning” med hjälp av probiotika är rätt väg att gå. Men så är dessvärre inte fallet. 

Det kan handla om att katten saknar en viss typ av bakterier, som inte nödvändigtvis är samma som finns i probiotikan. Det handlar också om att probiotika endast lever någon enstaka dag, och hinner alltså inte under den korta tiden avhjälpa bristen i tjocktarmen. Dock är bakteriernas korta livslängd tillräcklig för att ge hälsofördelar till ett friskt djur, eller ett djur med smärre brist.

Fodrets viktiga betydelse

Det bästa du kan göra för din katt är att ge den ett högkvalitativt foder. Fodret är nämligen A och O för att din katts mage, tarmar och mikrobiom, och därmed också immunförsvar, ska fungera optimalt.

Olika typer av bakterier äter olika sorters mat. Det är alltså inte enbart fibrer som behövs i fodret. Men om man ger sin katt för mycket av exempelvis fett eller stärkelse, kommer de bakterierna som äter dessa, att svälta ut andra goda bakteriearter. Därmed rubbas den viktiga balansen mellan de olika bakteriefamiljerna. Detta i sin tur kan leda till försvagade tarmväggar och inflammation.

Av denna anledning ska probiotika inte ses som en lösning på kattens problem, utan endast en tillfällig hjälp medan katten får iordning på sitt mikrobiom genom god kosthållning.

Är det farligt att ge för mycket probiotika

Risken att man skulle råka ge sin katt för mycket probiotika är obefintlig. För trots att de olika probiotkapreparaten innehåller hundratals miljoner till miljarder bakterier, så är det i regel för lite för att ge tillräcklig effekt. Det vanliga är istället att katten får i sig alldeles för lite bakterier av probiotikan, för att den ska kunna bli hjälpt. Du måste alltså läsa noga på förpackningen, och jämföra de olika preparaten för att få ett hum om hur mycket bakterier de faktiskt innehåller.

Olika sorters probiotika

Probiotika kan delas upp i tre olika kategorier. Hur mycket probiotika du behöver ge din katt, är avhängigt av vilken probiotikasort du tänker använda.

Mjölksyreprobiotika

Probiotika med mjölksyra är den vanligast förekommande probiotikan. Deras stamnamn Bifidobacterium och Lactobacillus kan ofta ses på förpackningarna tillsammans med artnamnet. De är då förkortade till B respektive L. Det kan exempelvis stå L. acidophilus eller B. animalis. Då vet du att det är frågan om en mjölksyreprobiotika.

Dessa probiotika är ganska ömtåliga, och lever bara i cirka 24 timmar, Men deras DNA stannar kvar, och ger därmed ändå hälsofördelar.

Dosering

När du väljer en probiotika av mjölksyra är det viktigt att den innehåller flera stammar, och inte bara en. Och eftersom den är så ömtålig behöver du en produkt med stort antal kolonibildande enheter (CFU).

För en frisk katt som ska ges probiotika i förebyggande syfte ska CFU på minst 10 miljarder väljas. Har katten något problem som probiotikan är tänk att avhjälpa, behövs 25-50 miljarder CFU.

Jästprobiotika

Saccharomyces boulardii, förkortad S. boulardii, används hos människor för att bota akut diarré. På samma sätt kan den användas för hundar och katter. Denna probiotika är helt unik genom att den inte dödas av antibiotika. Därför kan den med fördel användas samtidigt med en penicillinkur, för att inte döda de goda bakterierna i tarmen.

Dosering

Denna typ av probiotika bör ligga på en CFU om 0,5 till 5 miljarder.

Sporprobiotika

Probiotika med sporer kan bilda en hård hinna, som skyddar dem mot bl.a. värme och magsyra. Det betyder att den kan överleva den långa resan ända ner till tjocktarmen, där den ska göra sitt “arbete”.

Det latinska namnet är Bacillus, och förkortas B., som exempelvis B. coagulans. Denna typ av probiotika kallas även jordbaserad probiotika, eftersom den ofta finns i jord och vatten.

Dosering

För probiotika av sporer räcker det med cirka 1 miljard i CFU.

Slutord

Som tidigare sagts, har forskningen om probiotika och katter hamnat lite på efterkälken jämfört med hundar. Men det finns trots det ett antal välbeprövade produkter på marknaden. Dessa har fått fin kritik av kattägare, och verkar fungera på samma sätt som för hundar. Men glöm inte att den allra viktigaste delen i din katts hälsa och välbefinnande finns i ett riktigt bra foder.