Hummer

Hummern är Sveriges största kräftdjur i vart fall om vi ser till längden. Ränar vi på hela kroppsvolymen blir den dock slagen av krabban. Den tillhör familjen tiofotade kräftdjur. Hummern förekommer enbart i saltvatten, vilket för Sverige innebär att den finns på Västkusten, men inte i Östersjön eller i sjöar.

Det första benparet, är rörligt i olika riktningar och bär kraftigt utbildade, i genomskärning ovala gripsaxar (“klor”), den ena mycket större och med runda knölar på skärytan, avsedd att krossa födan, medan den andra är smalare och har en vassare skäryta. Vilken klo, höger eller vänster beror på vilken klo som hummern använde mest frekvent under uppväxten. Den som användes mest blir störst.

Lär dig mera om Flundra/Skrubbskädda

Andra och tredje benparet är även de försedda med klor, medan 4:e och 5:e paren slutar med en enkel klo. De två bakersta benparen är vanligen de hummern använder för att förflytta sig. Hummern rör vanligen framåt på havsbottnen, men den kan även röra sig baklänges. Den kraftiga stjärten med sin i flera flikar delade stjärtfena använder hummern då den behöver fly för att snabbt simma bakåt i vattnet.

Fortplantning

Parningen sker under sommaren varefter honan bevarar säden i en sädesbehållare över vintern. Följande sommar sker äggläggning och befruktning. Efter ytterligare cirka ett år kläcks äggen till larver, som lever frisimmande i fritt vatten eller omkringdrivande i vattnet 2–6 veckor, innan de söker sig ner mot botten för att leva resten av sitt liv där.

Hummer och människa

Hummer räknas som en delikatess och betingar därför också ett högt pris. Årets först fångade hummer kostar extra mycket och auktioneras ut. Vinsten som fångsten av den första hummern ger skänks traditionellt bort till ett välgörande ändamål 2021 var det Sjöräddningen som tilldelades pengarna. De flesta humrar fångas dock av fritidsfiskare och når aldrig marknaden. De i Sverige vanligaste sätten att tillaga hummer är kokt eller ugnsgratinerad.

Fångst av hummer

Det råder rigorösa regler vad det gäller fångst av hummer i Sverige Den får börja först 07:00 den första måndagen efter 20 september och pågå till och med den 30 november. Det enda fångstredskap som är tillåtet är hummertina som oftast försetts med en åtel eller ett agn bestående av en del av en fisk.

Lär dig mera om Världens tåligaste djur

Efter fiske kan hummern förvaras levande i sump i väntan på försäljning/ätning. Dock får sump inte användas under perioden 10 maj fram till hummerpremiären första måndagen efter den 20 september.

Den som fiskar måste personligen både sätta ut och vittja sina hummertinor. Att först sätta ut hummertinor och sedan låta en ställföreträdare vittja dem är därmed förbjudet

Honor som bär synlig rom är inte tillåtet att fånga, de skall omedelbart återutsättas på fångstplatsen. Detsamma gäller humrar som inte uppfyller minimåttet, 9 centimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant

På grund av de höga priserna på hummer är tjuvfiske på hummer vanligt förekommande. Brott mot fiskereglerna ger böter eller fängelse.

Kuriosa

Hummern eller snarare hummerfiskets platser har genom hävd gått i arv i generationer. Därför finns det ingen, på sjökorten utritad fiskegräns mellan Sverige och Norge. Inget av länderna vill skapa vad de anser skulle kunna bli början på ett fiskekrig.