Sveriges största mårddjur

Sveriges 8 största mårddjur

Svenska mårddjur

Sverige har förvånansvärt många olika arter av mårddjur. Några av arterna är relativt okända för dom flesta, då chansen att stöta på en i naturen inte är särskilt stor. I princip alla har koll på våra största mårddjur, men dom mindre är inte lika lätta att identifiera. Ta till exempel vesslan och hermelinen. Dom ser i princip identiska ut på sommarhalvåret, och kan vara riktigt svåra att skilja på. 

Dom flesta av dessa arter finns utspritt i hela landet, förutom på Gotland, men man tycks inte ha särskilt bra information på hur stor populationerna är – särskilt bland de mindre mårddjuren. Många arter jagades intensivt i mitten av 1900-talet, och idag är nästan alla fridlysta. Uttern är en av dom arter som tog mest stryk av jakten, och var nästan helt utrotad 1969 när den blev fridlyst. 

#8 Småvessla

Längd: 11,4 – 20,5 cm
Vikt: 25 – 55 gram

Vesslan är Sveriges minsta mårddjur, och förekommer främst i dom mellersta och norra delarna av Sverige. Den påminner väldigt mycket om Hermelinen, och det är inte särskilt lätt att skilja dom åt. Men vesslan är något mindre, och saknar den svarta svansspetsen som Hermelinen har. Vi har faktiskt två olika arter av vessla i Sverige. Förutom den ”vanliga” småvesslan, finns även snövesslan. Det är en mindre art inom familjen. Än så länge har det inte gjorts några studier på vesslan i Sverige, så man vet inte hur många som faktiskt lever här. Vesslan har extremt många naturliga fiender, och det är sällan dom blir äldre än 2-3 år i naturen. 

#7 Hermelin

Längd: 16 – 29 cm
Vikt: 150 – 450 gram

Hermelinen har en stor utsträckning i Sverige, och förekommer överallt förutom på Gotland. Den har samma päls som Vesslan under sommarhalvåret, men skiftar till vit päls under vintern. Den är känd för att vara extremt kaxig om man stöter på den i naturen, även fast den är så liten. Den är vanligast att stöta på i dom svenska fjällen, där det finns gott om föda. 

#6 Mink

Längd: 30 – 45 cm
Vikt: 1–1,5 kg

Minken är ett mårddjur som inte förekommer naturligt i Sverige. Den importerades under 1900-talet för minkfarmer, men etablerade sig i vår natur samtidigt. Det är ingen art som är särskilt omtyckt, då den hotar många av våra naturliga arter. Den förekommer i hela landet, och utgör ett stort hot för våra svenska fågelarter som häckar på bland annat öar. Minkens population hålls tillbaka av jakt året om, och räven – som gärna ger sig på minken då dom båda arterna slåss om samma bytesdjur. 

#5 Iller

Längd: 30 – 46 cm
Vikt: 0,5 – 1,5 kg

Den svenska illern påminner mycket om minken i storlek, och förekommer främst i landets södra delar. Den hade en stor uppgång i population på 80-talet, troligtvis på grund av all skabb som härjade bland rävarna under samma period. När väl rävstammen i södra Sverige återhämtade sig, har illerns population minskat därefter. Illern har i många år varit ett populärt husdjur också – och i Sverige får du faktiskt ha en hemma om du känner för det. 

#4 Mård

Längd: 35 – 58 cm
Vikt: 1,5 – 2,2 kg

Mården är en av Sveriges största mårddjur, som förekommer i hela landet förutom på Gotland. Den är väldigt anpassningar till olika miljöer, och tycks kunna överleva nästan var som helst. Uppskattningsvis finns 100.000 mårddjur i Sverige idag. Det är en av dom få arter vi har relativt bra koll på. 

#3 Utter

Längd: 50 – 100 cm
Vikt: 3 – 11 kg

Uttern är ett djur som tagit en hel del skada av jakt och miljögifter under 1900-talet. Arten var nästan helt utrotad när den fridlystes i Sverige på 60-talet. När man senare på 80-talet skulle uppskatta populationen kunde man se en liten återhämtning. Idag vet vi inte hur många uttrar som finns i Sverige. Men dom flesta observationerna görs årligen i Värmland och Småland. 

#2 Grävling

Längd: 75 – 98 cm
Vikt: 9 – 16 kg 

I Sverige har grävlingsstammen ökat något varje år under en väldigt lång tid. Den trivs i princip i hela landet förutom i fjällvärlden. Uppskattningsvis finns det 300.000 grävlingar i Sverige idag. Det innebär att grävlingen är vårt vanligaste mårddjur. Men det betyder inte att det är enkelt att få syn på en. Dom rör sig mest i skymning och gryning. En fullvuxen hane kan väga upp till 16 kg, och är därför ett av Sveriges största mårddjur. 

#1 Järv

Längd: 65 – 105 cm
Vikt: 14 – 16 kg

Järven är världens och Sveriges största mårddjur. Vi har idag uppskattningsvis en population på drygt 600 järvar i Sverige. Järven förekommer främst kring fjällvärlden som gränsar till Norge, men också i skogsområden i bland annat Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna. Arten fridlystes 1969 och har återhämtat sig något efter det. Att få syn på en järv i det vilda är inte särskilt lätt. Vill du se en har du störst chans på Järvzoo i Järvsö, byn och djurparken som blivit uppkallad efter järven. Järven livnär sig främst på mindre däggdjur och fåglar, men kan även fälla större byten. Den äter också en del as, vilket gjort att den ibland kallats nordens hyena. 

Mer om svenska djur

Missa inte våra andra artiklar om våra svenska djur. Har du koll på Sveriges största djur, eller våra största fåglar