Tofsvipa

Tofsvipan är en vadarfågel. Efter parnig och bobygge lägger de fyra ägg. Tofsvipan återfinns i Europa och Asien.