världens farligaste insekt

Världens farligaste insekter – Topp 5

Det är svårt att säga exakt vilka insekter som är de farligaste i världen eftersom det kan vara olika faktorer som spelar in, som till exempel hur mottaglig en person är för insektens gift eller hur vanligt förekommande insekten är. Här är några insekter som kan vara farliga för människor:

#1 Myggor

  • Myggor: Myggor kan vara farliga eftersom de kan överföra sjukdomar som malaria, denguefeber och zikavirus.

Det är svårt att säga exakt hur många människor som dör av mygg varje år eftersom det kan variera beroende på olika faktorer som till exempel hur mottagliga personerna är för myggens gift och var i världen de bor. Det är dock känt att myggor kan överföra allvarliga sjukdomar som malaria, denguefeber och zikavirus, vilka kan vara livshotande om de inte behandlas.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör mellan 1 och 2 miljoner människor varje år av malaria, vilket är en sjukdom som överförs av myggor. Detta gör myggor till en av de farligaste djurarten i världen.

#2 Getingar

  • Getingar och bin: Getingar och bin kan vara farliga för människor som är allergiska mot deras gift. En allergisk reaktion kan resultera i anafylaktisk chock, som kan vara livshotande om den inte behandlas snabbt.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör mellan 100 och 150 människor varje år världen över av anafylaktisk chock orsakad av bin och getingar. Detta gör dem till en av de farligaste djurarten i världen för människor som är allergiska mot deras gift.

#3 Spindlar.

Vissa spindlar, som till exempel brasiliansk rödknippespindel och svartklöverspindel, kan vara farliga för människor och orsaka allvarliga skador om de biter. Deras gift kan också vara livshotande om det inte behandlas. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör mellan 5 000 och 10 000 människor varje år världen över av spindelbett. Detta gör spindlar till en av de farligaste djurarten i världen för människor som blir bitna.

#4 Flugor

  • Flugor: Flugor kan vara farliga eftersom de kan överföra sjukdomar som t.ex. dysenteri och lepra.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör mellan 1 och 2 miljoner människor varje år av dysenteri, vilket är en sjukdom som överförs av flugor. Detta gör flugor till en av de farligaste djurarten i världen

#5 Kisschakalar

  • Kisschakalar: Kisschakalar är en typ av flugor som kan orsaka en sjukdom som kallas trypanosomiaskiassesom. Sjukdomen kan vara livshotande om den inte behandlas.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör mellan 10 000 och 20 000 människor varje år av trypanosomiaskiassesom, vilket är en sjukdom som överförs av Kisschakalar.

Slutsats:

Som sagt är det svårt att säga exakt vilka insekter som är de farligaste i världen eftersom det kan variera beroende på olika faktorer. Det viktigaste är att man skyddar sig mot insekter och övervakar sina symptom om man tror att man har blivit biten eller har utsatts för deras gift på något sätt.