Världens smartaste djur – Topp 5 lista

Schimpanser

Schimpanser är smarta på många olika sätt. De har visat sig ha en förmåga att använda verktyg för att lösa problem, till exempel att använda en pinne för att fiska termiter ur deras bo eller att använda stenar för att krossa nötter. Schimpanser har också en komplex social struktur och kommunikation, med en mängd olika ljud och gestikulationer som används för att uttrycka olika behov och känslor. Dessa djur kan också lära sig enkla teckenspråk och har visat förmågan att lösa enkla matematiska problem.

Gorillor

gorilla

Gorillor är mycket intelligenta djur. De har en av de största hjärnorna bland alla däggdjur i förhållande till deras kroppar, och de är mycket skickliga när det gäller att lösa problem och använda verktyg. De har också en avancerad social struktur och kan lära sig och kommunicera med varandra på många olika sätt.

Delfiner

Delfiner är kända för att vara mycket intelligenta djur, och de har visat en mängd olika förmågor som tyder på hög intelligens.

En av de mest imponerande egenskaperna hos delfiner är deras förmåga att använda ljud för att kommunicera och navigera i vattnet. De använder så kallade ”delfinspråk” för att utbyta information och hålla kontakt med varandra. Detta språk består av olika ljud, såsom klickljud, toner och sånger, som delfinerna kan producera med sina näsborrar och mun.

Delfiner kan också lära sig att förstå och följa enkla kommandon från människor. Detta har visats i studier där delfiner har lärt sig att utföra olika uppgifter, såsom att hämta föremål eller att hoppa genom en ring, när de får belöningar som mat eller rosor.

En annan förmåga som delfiner har är deras utmärkta minne. De kan komma ihåg olika individer och deras beteenden under lång tid, och de kan också känna igen människor och andra delfiner som de har träffat tidigare. Detta minne hjälper dem att navigera i sina sociala grupper och att undvika faror i sin miljö

Elefanter

elefant

Elefanter använder verktyg för att lösa problem. Det har rapporterats om elefanter som använder grenar och stockar för att skrämma bort rovdjur eller nå mat som är svår att komma åt.

Elefanter har en utvecklad social struktur och kommunikationsförmåga. I vilda elefantflockar har man sett elefanter hjälpa varandra med olika uppgifter och använda olika ljud och signaler för att kommunicera med varandra.

Elefanter kan lära sig nya saker. I fångenskap har elefanter visat sig vara duktiga på att lära sig olika trick och uppgifter. De har också visat sig vara mycket lärorika och kan lära sig saker genom observation och efterföljande.

Elefanter har en mycket utvecklad minne. De har visat sig vara duktiga på att komma ihåg andra elefanter och människor de har träffat, och kan också komma ihåg platser och rutter de har använt tidigare.

Korpar

korp

Korpar har en förmåga att komma ihåg olika platser och rutter. De har visat sig vara duktiga på att komma ihåg platser där de har hittat mat tidigare, och kan också minnas olika rutter de har använt för att ta sig till olika platser.