Karettsköldpadda

Världens 11 största sköldpaddor

Vilken är världens största sköldpadda?

Det är framförallt havssköldpaddorna som tillhör världens största. Men några landlevande sköldpaddor finns också med. Sköldpaddor blir väldigt gamla, och kan växa sig extremt stora över den tiden. Det innebär att det är svårt att säga exakt vilken sköldpadda som är störst, då det inte skiljer särskilt mycket. I den här artikeln har vi utgått från en snittvikt. 

Hur många olika sköldpaddsarter finns det?

I runda slängor finns det ungefär 356 olika arter av sköldpadda världen över. Dom lever i både salt och sötvatten, och kan hittas på alla kontinenter förutom Antarktis. Dom allra flesta av dessa arter är samtidigt utrotningshotade, och sköldpaddor i synnerhet tillhör dom djur som tar mycket skada av smutsigare vatten och överfiske (bifångst). 

En stor nackdel alla sköldpaddor har gemensamt, är det tar flera decennier för dom att bli könsmogna. Anledningen till att det tar så lång tid är deras livslängd. Sköldpaddor blir extremt gamla. Det gör att populationerna har sämre förutsättningar att återhämta sig. Ta till exempel havssköldpaddorna i den här artikeln. I snitt överlever ungefär en per tusen till vuxen ålder.

#11 Sydlig bastardsköldpadda

Sydlig bastardsköldpadda

Vikt: 25 – 45 kg
Längd: 0,6 – 0,7 m

#10 Atlantisk bastardsköldpadda

Atlantisk bastardsköldpadda

Vikt: 35 – 45 kg
Längd: 0,6 – 0,7 m

#9 Natator depressus

världens största sköldpaddor

Vikt: 70 – 90 kg
Längd: 0,7 – 1 m

#7 Karettsköldpadda

Karettsköldpadda

Vikt: 80 – 127 kg
Längd: 1 – 1,10 m

#6 Alligatorsköldpadda

Vikt: 40 – 180 kg
Längd: 0,8 – 1 m

#5 Aldabrasköldpadda

Vikt: 200 – 250 kg
Längd: 1 – 1,20 m

#4 Galapagossköldpaddor

Vikt: 270 – 417 kg
Längd: 1 – 2 m

#3 Grön havssköldpadda

Grön havssköldpadda

Vikt: 180 – 500 kg
Längd: 1 – 2 m

#2 Oäkta karettsköldpadda

Vikt: 160 – 545 kg
Längd: 1 – 2 m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

#1 Havslädersköldpadda

Havslädersköldpadda

Vikt: 250 – 700 kg
Längd: 1,8 – 2,2 m

Första priset till världens strörsta sköldpadda går till Havsködersklöldpaddan.

Lädersköldpaddan är en stor sköldpadda med en långsträckt, oval panna som är svart till brun och ofta täckt av alger som kamouflerar den. De är också kända för sitt attraktiva glänsande skal som har en gummiaktig konsistens. Läderlappen har den bredaste och djupaste svansstammen av alla existerande djur. Deras unika kroppsstruktur gör att de kan dyka djupare än andra sköldpaddor, men de saknar bakre lemmar för att effektivt kunna simma under vattnet som andra vattenlevande reptiler gör, t.ex. sköldpaddor och krokodiler. På land rör sig läderryggsköldpaddorna dock mycket långsamt på grund av sitt styva skal, vilket gör dem till ett sårbart byte. Havssköldpaddor är köttätande djur som äter maneter, blötdjur och kräftdjur

Havssköldpaddor har funnits i över 100 miljoner år och även om deras populationer minskade drastiskt på grund av jakt i början av 1900-talet ökar de återigen i antal tack vare nationellt skydd. Tyvärr tenderar vissa arter av havssköldpaddor att fångas som bifångst när kommersiella fiskare jagar tonfisk eller svärdfisk. Detta leder ofta till döden, eftersom sköldpaddorna inte kan frigöra sig själva tillräckligt snabbt (detta kallas modifierad fångst).