Vem har ätit på grankotten

Om du ger dig ut i en svensk skog är det högst troligt att du förr eller senare kommer att upptäcka en grankotte som ser tilltufsad eller äten ut. Men kanske du undrar, vem är det som varit i farten? Vi skall hjälpa dig att finna ut svaret.

Det finns fyra aspiranter, det är hackspetten, korsnäbben, ekorren och skogsmusen. Samtliga fyra är ute efter kottens frö och var du hittar kotten eller hur den ser ut avslöjar vem som mumsat på den. Säkerligen finns det andra arter som skulle kunna tänka sig att äta granfrön, men de har inte kunskapen eller tekniken för att ta sig under kottens fjäll.

Världens äldsta träd

Hackspetten

Hackspettgrankotte

Här är det platsen där du finner den ätna grankotten som avslöjar vem som varit framme Sitter grankotten fastkilad på en trädstam, ja då är det en hackspett som kalasat på den.

Korsnäbb

Ligger den däremot på marken och ser allmänt tilltufsad ut eller kanske fortfarande sitter kvar är det däremot en korsnäbb som varit i farten.

Korsnäbbgrankotte

Så återstår de två gnagarna skogsmusen och ekorren. Vid en första anblick kan resterna av kotten se väldigt lika ut men om man tittar efter lite noggrannare kan man se att kotten i det ena fallet väldigt noga har avlägsnats från alla fjäll utom vid spetsen av kottens topp.

Sveriges störstanationalparker

Skogsmus

Denna noggranna individ är skogsmusen.

Skogsmusgrankotte, skogsmus

Slutligen kommer vi till ekorren och den är ett specialfall. Specialfall därför att ekorrar, precis som människor, är höger- eller vänsterhänta och resterna av grankotten visar vad just den här ekorren var. Precis som skogsmusen rensar ekorren bort kottens fjäll så det nara återstår en topp. Men den är slarvigare och det är resterna av de avbitna grankottfjällen som avslöjar om ekorren var höger eller vänsterhänt.

Ekorre

Ekorregrankotte, ekorre

När ekorren mumsar i sig en grankottes frö stöder han den lutande mot marken eller en gren och sin ena framtass och snurrar efterhand runt kotten med sin dominanta tass för att komma till nästa fjäll. Av det följer att resterna av fjällen kommer att bli snedskurna på så sätt att om ekorren är högerhänt kommer resterna av de avbitna fjällen vara spetsigare och smalare på vänstersidan och tvärtom ifall den var vänsterhänt.