Björn

Björnfamiljen besår i dag av åtta arter som förekommer över stora delar av norra- och södra halvklotet. Arterna är främst allätare med undantag av jättepandan som huvudsakligen lever av bambuskott och isbjörnen som har kött som huvudföda.

Pälsen är oftast lång, hos merparten av arterna är den enfärgad, oftast brun eller svart. Undantag är jättepandan med svartvit teckning och isbjörnen som är vit. Vikten varierar mellan de olika arterna, från 25 kilogram för malajbjörn upp till 1000 kg för isbjörn. Vuxna hanar är alltid tyngre än honorna. Längden är 100 till 280 centimeter.

Björnar lever huvudsakligen ensamma och är aktiva under skymningen och natten. Undantag är isbjörnen som är dagaktiv. Björnens gång är en långsam lunk, passgång, men vissa arter som brunbjörn och isbjörn, kan på kortare sträckor nå upp till en hastighet upp till 50 kilometer i timmen. Många arter är både duktiga klättrare och simmare

Den här artikeln handlar om den typ av björn som vi har i Sverige.

Lär dig mer om Sveriges största djur

Sveriges största djur

Europeisk brunbjörn

Den Europeiska brunbjörnen (Ursus arctos arctos) förekommer i flera delar av Europa. Även i delar som vi kanske inte förväntat oss, som till exempel Grekland. I Sverige är största utbredningsområdet Dalarna.

Björnen äter både kött och vegetarisk föda. Menyn består av växter, frukter, insekter, byten och kadaver. Bär utgör omkring 45 % av den sammanlagda födan på ett år. Den näst viktigaste födan är myror, motsvarande 20 %. Björnen äter även gräs, örter och kadaver. De har specialiserat sig på att slå älgkalvar och renar.

Brunbjörnar har inte revir utan så kallade hemområden. Det är områden där de lever, söker föda, föder sina ungar. Hemområden kan till skillnad från revir överlappa varandra till en viss del. Storleken på hemområdet skiljer sig mellan populationer i till exempel Sverige och Kanada och mellan könen. Honor i Sverige har hemområden på ungefär 500 km2 och hanar 1500 km2.

Parning

Honan parar sig vartannat år. Parningen sker i maj till juni. Ofta parar sig honan med flera hannar. Detta för att hannarna ofta dödar ungarna för att göra honan brunstig på nytt, så den kan sprida sina gener vidare. Om en hanne känner igen en hona som den han parat sig med låter han dock oftast ungarna vara i fred, därav honornas beteende. Ungarna fös i januari, det vill säga under perioden för ide. Honan föder själv upp ungarna som normalt är en till fyra och vid födseln väger ungarna från 400 gram till 2 kilo.

Lär dig mer om mårddjur

Mårddjur

Brunbjörn och människan

Det förekommer att björnar anfaller människor. Oftast är det då skadade björnar eller honor som skyddar sina ungar. Det är sällsynt att björnar dödar människor. Under en 100-årsperiod har det, i hela norden, skett en handfull gånger.

Björnen var det första rovdjur att fridlysas i Sverige. Det skedde redan 1913 och ledde till starka restriktioner för björnjakt.