Blinningar

Blinning, eller broms, ingår i familjen bromsar. Det är en blodsugande insekt som kan vara riktigt besvärlig speciellt för idisslande djur, men även för människor. Båda sina namn har den fått för att den inte är helt lätt att sjasa bort när den bitit sig fast.

Läs om andra insekter Sveriges giftigaste spindlar

totalt finns det 4000 olika arter av blinningar i världen. Av dessa förekommer 45 i Sverige. Insekten är fläckig i svart med guldfärgade, glänsande ögon och blir 6–12 millimeter lång. På det mellersta och bakre segmentet förekommer tvärstrimmor i svart och gulaktig. Även vingarna har ett fläckigt mönster.

Den i Sverige vanligaste bromsen, den så kallade fäbromsen eller hästbromsen är dessutom ordentligt snabb. Den kan komma upp i en hastighet av 60 kilometer/timma.

Läs om andra insekter Geting

Blinningen förekommer mest i juni och träffas främst i samband med öppna vatten, i skogar, på ängs och betesmarker  under solklara, varma dagar, och gärna då det är hög luftfuktighet som till exempel efter regnväder..

Blinningen anfaller sitt offer bakifrån och för människans del är det vanligast att bli biten i ben, armar och nacke. Bettet svider till kraftigt. Det är giftet som den sprutar in för att blodet inte skall koagulera. Bettet kliar länge och kan också ge upphov till infektion. Det är enbart honor som bits. De behöver blodet för äggläggningen. Äggen läggs i fuktig jord och utvecklas där till larver. Hannar och ej äggläggande honor livnär sig på pollen