Fågelholk

Alla som har ett intresse för djur kan bidra till dess fortbestånd genom att till exempel bygga och sätta upp fågelholkar. Men resultatet av verksamheten är beroende av många orsaker, till exempel, hur skall den se ut. När skall den placeras ut och var? Måste den rengöras och i så fall hur ofta och när? Det här är bara några av de frågor vi skall försöka besvara i det här inlägget.

Det råder en stor brist på naturliga boplatser för fåglar beroende av vi tar bort så mycket naturliga boplatser från skogen . Det märker man till exempel på att sädesärlor, gärdsmygar och rödhakar som skulle kunna häcka i holkar nöjer sig med bon i exempelvis en stengärdsgård eller ett snår, vilket är mycket oskyddade platser. Det märks också på att arter som kräver hålrum snabbt dras till holkar. Nyuppsatta holkar brukar få häckande fåglar i 80-90 procent av fallen.

När du skall sätta upp holkar är det ett par saker som är viktiga. Är du själv markägare är det inga större problem, sätt upp dem var du vill, men om du inte är markägare måste du begära tillstånd från markägaren. Förklara då gärna varför du anser att det är viktigt att sätta upp holkar och kom ihåg att skötseln av holkarna är ditt ansvar, inte markägarens.

När skall man sätta upp fågelholkar

Eftersom det råder brist på naturliga boplatser för fåglar kan de sättas upp när som helst, de kommer att användas i de flesta fall, men kanske inte av den art du förväntat dig. Detta kan bero bland annat på höjd och riktning från, mot solen. En generell regel är dock att placera holken i ögonhöjd eller högre. Höjden för holkens placering kan ha en viss betydelse för fåglarnas naturliga fiender, som katter och mårdar. Ju högre upp desto mer svårtillgängligt för dessa fiender. Beträffande riktning, från eller mot solen, finns inga klara riktlinjer. Det beror helt på temperaturen under häckningsperioden . I Sverige är det sällan något problem med för hög värme under häckningsperioden, april till maj, men kyla kan förorsaka massdöd. Därför anser vi att ett söderläge är att föredra. Holkens konstruktion är en viktig faktor för att inte framförallt ungarna skall tas av rovdjur.

Läs mer om fåglar Berguv

Hur tätt kan holkarna sättas

Det beror på hur många olika fågelarter som finns inom området, men ett avstånd på mindre än 25 meter rekommenderas inte.

Holkens konstruktion

Ett viktigt mått är att det bör vara minst 15 cm från hålets nederkant till botten av holken. Det minskar risken att mårdar och katter kan få in tassen i hålet och nå någon av ungarna. Det bör också vara ett rejält utskjutande tak på holken så att det blir ännu svårare för dem att nå ungarna.

Grovt sett finns det fem olika typer av holktyper för fåglar, dessa är:

– Tättingholk, lämplig för exempelvis blåmes, talgoxe, tofsmes, entita, svartvit flugsnappare. Här skall hålet vara ungefär 30-35 mm. Närmare 30 mm föredras av blåmes, svartmes och talltita, något större hål uppskattas av talgoxe och svartvit flugsnappare.

– Mellanstort hål, uppskattas av till exempel stare och göktyta. Hålet behöver för dessa vara 4-5cm..

– Stora holkar med stora hål behövs för ugglor, knipa, storskrake eller småskrake. För de tre sistnämnda behöver holkarna dessutom placeras i närhet till till sjöar eller vattendrag.

– En skokartongliknande holk som sätts högt upp på väggen eller trädet kan locka tornseglare. En art som minskat i antal i Sverige och behöver hjälp med att finna lämpliga boplatser för att kunna reproducera sig och fortsatt bli ett bestånd av det svenska fågellivet.

Tornfalksholkar skall ha en bred öppning upptill och bör bara sättas upp i anslutning till bra jaktmark där det redan finns ett tornfalksbestånd för att ge ett lyckat resultat.

Läs mer om fåglar Sveriges vackraste fågel

Rengöra holken

Fåglar städar sällan efter häckning och det finns forskning som visar att fåglar hellre väljer en tom holk än en med gammalt material. Det beror på att det alltid finns kvar fågelloppor i bomaterialet och det vill fåglarna undvika. Rester samlar också fukt vilket gör att holken ruttnar sönder snabbare. Ytterligare ett argument är att om det blir mer och mer bomaterial i holken, blir det viktiga avståndet mellan hålets nedre kant och botten mindre än 15 cm och ger större risk för att rovdjur lyckas komma åt ungarna och även de vuxna fåglarna .

Vad det gäller möjlighet att rengöra holken finns det flera varianter. En öppningsbar del på ovansidan är dock oftast det bästa alternativet. Då kan man mycket försiktigt och bara vid några tillfällen kontrollera om holken är bebodd och om den inte är det, kontrollera om den behöver rengöras.

Slutligen, glöm inte den glädje, kunskap och tillsyn det kan innebära att installera en webbkamera i holken. Den ger dig en unik inblick i bosättarnas familjeliv och samtidigt information om när det är dags och lämpligt att rengöra holken.