Fasan

Fasanen är en hönsfågel som från början levde i Asien, men som av människan togs till flera världsdelar. Till Sverige infördes fasanen på 1700-talet med syftet att försköna slottsmiljöer, men fasanerna rymde och förvildades. Numera finns fasan i södra Sverige och upptill Medelpad. Fasanen är inte anpassad för snörika och kalla vintrar.

Läs om Havsörn

Brungrå svartfläckig medan hanen är brun med svarta och vita fläckar. Halsen är grönglänsande, framdelen av huvudet är rött. Hanarna har också fjädertofsar på huvudet. Fasanen blir 53–85 cm lång, med ett vingspann på 70–90 cm.

Livsmiljö och föda

Fasanen trivs bäst i lundar och täta snår, som omges av ängar och fält och erbjuder tillgång till vatten. På dagen vistas den på marken letandes efter föda som består av maskar bär och frön. I skymningen uppsöker de ett lämpligt träd för övernattning.

Läs om Kungsfiskaren

Fortplantning

Efter fortplantning lägger honan upp till 17 olivfärgade ägg som hon sedan ruvar i runt 25 dagar. Boet placeras på marken.

Människan

Tidigt började man att försöka med uppfödning i så kallade fasanerier, men de flesta blev relativt kortlivade, Numera jagas fasan med olika jaktmetoder i huvudsak för köttets skull.