Hammarhaj

Hammarhajen har en minst sagt spektakulär huvudform. Det är också dess huvudform som gett arten dess namn. Det är inte klarlagt varför den ser ut som den gör, man tror dock att den genom detta får en bättre stereoeffekt av sina elektromagnetiska sensorer . Man vet att hammarhajen är mycket bra på att leta upp djur som döljer sig i bottenslammet. Kanske kan huvudformen även ge bättre hydrodynamiska förutsättningar.

Storlek och färg

Hammarhajen kan bli cirka 4 meter och väga över 400 kilo. Den är olivgrå till mörkgrå på ovansidan och vit på undersidan.

Nej en hammare i fenan har hammarhaj inte.

Läs mer om Hajar

Förekomst

Hammarhajen påträffas i tempererade och subtropiska hav. I Europa går den in i Medelhavet, men har i sällsynta fall även visat sig i nordöstra Atlanten.

Fara för människor

Hammarhajen livnär sig på andra, mindre hajar (även av den egna arten), rockor, benfiskar och kräftdjur. Hammarhaj har angripit människor. Artikelförfattaren har dock dykt i ett stim bestående av ett 20-tal hammarhajar i Röda havet och det gav inte upphov till någon större uppståndelse, varken hos dykaren eller hajarna.

Läs mer om hajar Tigerhajar

Könsmognad

Hammarhajen blir könsmogen vid en längd mellan 2,5 och 3 meter. Honan föder levande ungar. En kull består av cirka 30 till 40 ungar som är simkunniga när de föds och har då en längd av cirka 50 centimeter.