Pitbull

Pitbull är inte en hundras utan snarare samlingsnamnet för ett antal hundar med liknande egenskaper. I Sverige räknas pitbull som en blandras. Förbud mot pitbull har diskuterats i Sverige.

De fyra pitbullraserna

American Pit Bull Terrier (APBT)

En terrier av bulldogstyp som av immigranter, framförallt från Storbrittanien infördes till Amerika på 1800-talet. Rasen har varken en specifik färg eller eller storlek då den avlats fram från olika terrier och bulldogsraser.

Amerikansk Staffordshire Terrier (Amstaff)

Amstaff har samma ursprung som APBT, men räknas som en egen ras och kan registreras som sådan i till exempel Sverige. Rasen är mycket populär i vissa länder och totalförbjuden i andra.

Läs mer om hundar Världens äldsta hund

Staffordshire Bull Terrier (Staffe)

Staffen är den minsta av de fyra pitbullraserna. Rasen är förbjuden i vissa länder.

American Bully

American Bully är den största av pitbullraserna. Den är också den senaste, rasen började avlas fram i slutet av 1980-talet.

Kamphundar

Bullterrien avlades främst fram för att användas som kamphund. Det var alltså inte utseendet som var viktigt utan muskelstyrkan. En studie vid Linnéuniversitet 2020 visade att pitbull var överrepresenterad vid hundslagsmål.

Läs mer om hundar Kan hundar äta jordgubbar

Är pitbullen en farlig hund? Nej, den har fått dåligt rykte för att det är fel slags människor som skaffat sig pitbull. En pitbull som uppfostras med mycket kärlek och bestämda regler kan mycket väl bli en utmärkt familjehund. Den passar dock inte som förstahund.