Rödräv

Rödräven är tillsammans med Fjällräven de två arter av räv som förekommer i Sverige. Rävar är ingen systematisk grupp utan omfattar likartade hunddjur som alla är förhållandevis kortbenta, har ett tillplattat ansikte, triangelformade upprättstående öron, en ganska spetsig nos och en yvig svans.

Rödräven, folkligt ofta enbart kallad räv, har en diet bestående av möss, kaniner, fiskar, grodor, bär och insekter. Individerna lever ensamma förutom under parningstiden. Rödräven blir könsmogen vid 10 månaders ålder. Honorna föder mellan 5 och 7 valpar i april-maj och diar dem under en månad i en håla i marken, en så kallad lya. Rödräven slår sig gärna ner i övergivna grävlingsgryt eller kaninhål.

Läs mer om räv Får man ha räv som husdjur

Valparna matas genom att föräldrarna kräks upp halvsmält mat. Efter fyra månader lämnar ungarna boet och även föräldraparet skiljs åt. I vilt tillstånd lever räven enbart två år, men i fångenskap har exemplar blivit upp till fjorton år.

Läs mer om räv Fjällräv

Den största faran för rödräven är sjukdomar och man räknar med att en tredjedel av alla rödrävar dör i smittosjukdomar där rävskabb är den vanligaste. Under 1990-talet såg det mörkt ut för rödräven, men nu anses beståndet ligga på en stabil och acceptabel nivå.