Sveriges 10 största sjöar

När vi nämner Sveriges största sjöar här, avser vi största till yttan. Räknar man i stället på vattenvolymen blir resultatet något annorlunda.

1. Vänern

Vänern är inte bara Sveriges största sjö utan också Europas tredje största.  Vänern ligger mellan landskapen Dalsland, Västergötland och Värmland. Sjön har har en yta på 5650 kvadratkilometer och största djupet är 106 meter. Vänern har 22 000 öar, kobbar och skär.

Kuriosa

Enligt den gamla Nordiska mytologin så skapades Vänern och Vättern av asaguden Oden. Av någon anledning var han arg och tog då och slet upp en rejäl tuva gräs och jord och kastade ut i havet. Hålet som blev bildade Vänern och där den hamnade bildade Gotland. Efter ett tag blev han arg igen och gjorde om samma sak. Hålet bildade denna
gång Vättern och där jorden hamnade bildades Öland.

Sveriges djupaste sjöar

2. Vättern

Vättern är en långsmal sjö som sträcker sug från Småland och in i i delar av Östergötland och Västergötland. En lång smal djup insjö som är 1893 kvadratkilometer stor. 

Kuriosa

Det har hävdats att personer som drunknat i Vättern har flutit upp i Bodensjön (mellan Tyskland och
Schweiz och Österrike). Det här kunde man höra ända in på 1960-talet och eftersom det inte fanns någon synlig förbindelse mellan sjöarna, måste det röra sig om ett grottsystem. Man kan undra hur sådana här skrönor uppkommer men i just det här fallet vet vi. Det hela härörde från en tysk lärobok i geografi, som blan annat beskrev Sveriges största sjöar. Om Vättern skrev man bland annat. att ”den har en förbindelse med Bodensjön”, ”es hat eine Verbindung zum Bodensee”. Vilket var helt rätt för Vättern är förbunden med den närbelägna lilla sjön Boden via en smal å.

3. Mälaren

 Mälarens storlek är 1072 kvadratkilometer. Den sträcker sig genom Västmanland, Södermanland och Uppland och har utlopp i Östersjön i Stockholm. Sjön är som djupast cirka 70 meter.

4. Hjälmaren

Sveriges fjärde största sjö Hjälmaren är cirka täcker cirka 483 kvadratkilometer, men det är inte en specellt djup sjö. Största djupet är 22 meter. Under åren 1877-1888 sänktes Hjälmarens vattenyta genom en mycket omfattande sjösänkning, med 1,8 meter. Anledningen var dels att skapa bördig odlingsmark, dels att minska rrisken för översvämningar.

5. Storsjön

I Jämtland finner vi Storsjön som är 464 kvadratkilometer och 74 meter djup. Ett 20-tal olika fiskarter finns i sjön, plus kanske ytterligare en för enligt folktron hyser sjön även ett Storsjöodjur.

Sveriges största nationalparker

6. Torneträsk

Torneträsk som ligger i Kirunas kommun, i Lappland är Sveriges största fjällsjö, men även landets näst djupaste sjö – med 168 meter. Under i stort sett halva året är sjön istäckt.

7. Siljan

Siljan är 290 kvadratkilometer och bildades av att en meteorit träffade jorden för cirka 380 miljoner år sedan och i smällen bildades det som vi idag kallar för Siljansringen! Himlakroppen som träffade jorden var omkring 5 kilometer i diameter och bildade en nedslagskrater på 60 kilometer i diameter. Meteoritnedslag är något av det mest kraftfulla som jorden kan utsättas för. När stora meteoriter slår ner blir det extremt hett och ett enormt tryck skapas som splittrar jordskorpan och ställer enorma flak av berg på ända, eller till och med vänder dem upp och ner. Oftast smälter själva meteoriten bort så att det enda som finns kvar är resterna av den enorma landskapsförändringen.

8. Hornavan

Hornavan ligger i Arjeplogs kommun i Lappland. Sjön har en yta på 262 kvadratkilometer och är också Sveriges djupaste sjö. Dessutom är den mycket fiskrik.

9. Akkajaure

 Akkajaure ligger i Lappland. Den här sjön skulle kanske inte räknas in då den är konstgjord. Den är ett vattenmagasin som förser ett par kraftstationer med vatten. På grund av avtappningen ändrar sig ytan från 94 till 242 kvadratkilometer.

10. Uddjaure

Uddjaure är belägen i Arjeplogs kommun, i Lappland. Sjöns yta är ytan 240 kvadratkilometer. även denna sjö fungerar som ett vatten magasin för kraftstation.