utdoda djur

34 idag utdöda djur som tills nyligen levde med oss

Alla världens biologer, marinbiologer och zoologer är likvärdigt bekymrade över den snabba takten som djur utrotas i idag. Det går snabbare än någonsin tidigare, och forskare är överens om att djur utrotas 1000 till 10.000 gånger snabbare än på naturlig väg. Samma forskare har räknat på att 0.01 – 0.1% av alla arter i världen försvinner varje år.

Varför utrotas djur?

I alla tider har djur utrotats på naturlig väg, men till skillnad från tidigare så spelar människan en väldigt stor roll i dagens massutrotning. Det alla forskare är överens om är att det finns några avgörande faktorer som spelar roll idag:

  • Klimatförändringar
  • Förstörda livsmiljöer
  • Föroreningar
  • Tjuvjakt
  • Överfiske

Hur många utrotas egentligen? 

Det vet man faktiskt inte, för man vet inte hur många arter av djur som finns på jorden. Man tror det finns cirka 2 till 10 miljoner olika arter, men man vet inte säkert. 

Så låt oss säga att det finns 2 miljoner arter. Om det stämmer så innebär det att 0,01 till 0,1% av arterna dör varje år, vilket i sin tur resulterar i 200 till 2000 utdöda djur varje år. Väljer man den högre siffran på 10 miljoner arter så utrotas ungefär 10.000 – 100.000 arter varje år. Det är en skrämmande och sorglig läsning tyvärr. 

Vad är det för arter som utrotas?

Det är alla möjliga över hela världen. Det finns inget särskilt område där fler arter utrotas än andra. Utrotningen sker i alla världens miljöer. Och i den här artikeln ska vi titta närmare på 34 utdöda djur som faktiskt fanns omkring oss tills ganska nyligen. 

Utrotade djur

#1 Dront

Utdöd år: 1680

Dronten är kanske det djur vi främst förknippar med utrotade arter. Känd som dum och helt orädd för oss människor, och det var den stora anledningen till att den utrotades. Den fanns endast på Mauritius och blev genast ett enkelt byte när människor började anlända till ön på 1400-talet. Fågelarten var helt försvunnen några hundra år senare och klassades sedan som utdöd. 

#2 Gyllene Padda

utdöda djur gyllene padda

Utdöd år: 2004

Den gyllene paddan var en mycket liten groda på runt 5 centimeter. Den levde i skogarna i Costa Rica och föll offer för antingen den globala uppvärmningen eller en tid med längre torka. Forskarna är inte helt överens om varför den dog ut, och det finns en mängd olika teorier. Det man vet med säkerhet är att den blev utrotad i början av 2000-talet. 

#3 Falklandsräv

utdöda djur falklandsräven

Utdöd år: 1876

Ett till djur som inte var van med människor, och förstod inte att nybyggarna som kom var livsfarliga. Det fanns gott om falklandsräv på falklandsöarna när människor började flytta in, men med introduktionen av får och annan boskap så blev räven snabbt ett problem. Den brittiska regeringen erbjöd till slut belöning för varje skjuten räv, och år 1876 sköts sista individen. Än idag vet ingen hur räven kom till området från början. 

#4 Balitiger

balitiger

Utdöd år: 1937

Balitigern är en av flera tigrar som fått lida på grund av människans framfart. Balitigern var en underart av tiger och betydligt mindre än de tigrar vi är vana vid idag. En fullvuxen sibirisk tiger kan t.ex. väga runt 300 kg, medans en balitiger endast vägde runt 100 kg. Den levde uteslutande på ön Bali i Indonesien och utrotades främst via jakt. Den sista individen sköts 1937. 

#5 Kaplejon

kaplejon

Utdöd år: 1858

Kaplejonet var ett lejon som främst levde kring kap-regionen i Sydafrika, därav sitt namn. Storleksmässigt var dessa lejon likvärdiga de afrikanska lejon vi är vana med idag. Men hanarna hade däremot svarta manar likt Scar i filmen Lejonkungen. Under kolonialtiden när holländare och britter anlände till Sydafrika så var livet över för dessa lejon. Bytesdjuren försvann och miljön för lejonen förändrades snabbt. Det sista lejonet sköts 1858. 

#6 Capra pyrenaica pyrenaica

Capra pyrenaica pyrenaica

Utdöd år: 2000

Här har vi en stor och muskulös bergsget som främst levde i dom spanska bergen. Det är en underart till iberisk stenbock och historiskt sett fanns det flera tusen av dessa på den Iberiska halvön. Men i början av 1900-talet började populationen minska kraftigt, och runt 1990 fanns endast 10 stycken kvar. Man gjorde då insatser för att rädda arten men misslyckades. Den sista individen dog sorgligt nog år 2000. 

#7 Macropus greyi

Macropus greyi

Utdöd år: 1939 

Australien befolkades historiskt sett väldigt sent, och när det väl skedde så var det många inhemska djur som fick ta smällen. Pungdjuret macropus greyi (Toolache wallaby) är ett av dessa djur. När nybyggarna dök upp så försvann mycket av den miljö som pungdjuret behövde för att överleva, och när den europeiska räven introducerades blev det ännu värre. Senast den sågs i naturen var 1924, men dog ut senare när några individer dog i fångenskap. 

#8 Nordlig Trubbnoshörning

Nordlig Trubbnoshörning

Utdöd år: 2018 (två honor lever än)

Här har vi en riktigt sorglig historia. Trubbnoshörning delas in i två arter, den sydliga och den nordliga varianten. Den sydliga har återhämtat sig efter flera år av jakt, och det finns några tusen individer idag i Sydafrika. Den nordliga däremot är klassad som utrotad. Det återstår endast två honor av arten, en mamma och en dotter. Den sista hanen dog 2018, och nu är det endast provrörsbefruktning som kan rädda arten. 

#9 Javatiger

javatiger

Utdöd år: 2003

Ännu en underart av tiger. Javatigern var en något mindre tiger som levde på ön Java i Indonesien. När holländarna anlände till ön på 1800-talet var tigrarna så vanliga att det utlystes belöning för varje skjuten individ. Det var då nedgången var ett faktum, och forskare var överens redan 1970 att arten blivit utrotad. Men det dröjde till 2003 innan den blev helt klassad som det. Ibland påstår bybor att man sett till tigern, och dom senaste 30 åren har man letat frenetiskt efter bevis på att den fortfarande existerar

#10 Kaspisk Tiger

kaspisk tiger

Utdöd år: 2003

Det fanns tidigare gott om kaspiska tigrar kring det Kaspiska havet. Romarna var särskilt förtjusta i dessa och hämtade hem flera exemplar under århundraden för att slåss mot gladiatorerna i Colosseum. Den hade från början väldigt stort utbredningsområde från Kaspiska havet till Kazakstan, men när Sovjetunionen tog makten kring dessa områden så blev tigern ett problem. Man började systematiskt jaga tigern och 1970 ansågs den utrotad, men blev inte klassad som det förens 2003. 

#11 Alaotradopping

Utdöd år: 2010

Alaotradoppingen är en utdöd fågel som endast fanns kring Alaotrasjön i Madagaskar. Man vet inte med säkerhet varför den dog ut, men forskare är överens om att människans påverkan i området var stor. Fågeln var ingen vidare flygare och det kanske kan förklara varför den endast levde i ett särskilt område. Den sista levande individen sågs 1985 och sen 2010 klassas den som utdöd. 

#12 Kvagga

utdöda djur kvagga

Utdöd år: 1883

Kvaggan var en underart till den nu levande Zebran. Den påminde mycket om dagens zebror, men ränderna slutade vid nackslutet istället för att täcka hela kroppen. Den levde främst i Sydafrika och jagades intensivt för sitt kött under 1800-talet. Britterna och holländarna i området förstod inte att den var en egen art, och trodde dumt nog att det var som vilken annan zebra som helst. 1870 sköts den sista kvaggan i det vilda, och den sista individen dog i fångenskap i Amsterdam 1883. 

#13 Eskimåspov

Eskimåspov

Utdöd år: 1960-talet (inte bekräftat ännu)

En gång i tiden var eskimåspoven en av Nordamerikas vanligaste kustfåglar, men idag anses den helt utdöd. Under slutet av 1800-talet dödades så många som 2 miljoner per år, och senast den sågs var 1962. Fågeln blev fridlyst i början av 1900-talet i många länder kring Nordamerika men det verkar inte ha hjälpt särskilt mycket. I och med att den fortfarande inte är klassad som ett utdött djur så finns det hopp, men många tror det redan är försent. 

#14 Karolinaparakit

Karolinaparakit

Utdöd år: 1939

En gång i tiden fanns det faktiskt papegojor i USA. Karolinaparakiten var en fågel som fanns i östra USA så sent år 1904. Den levde i stora flockar men föll offer för människans framfart och försvann till slut helt i det vilda. Den sista individen dog i fångenskap 1918. Det dröjde till 1939 innan det blev klassad som utrotat. 

#15 Macroscincus coctei

Macroscincus coctei

Utdöd år: 1940

Här har vi artikelns första ödla. Macroscincus coctei var en art som enbart levde på enstaka öar i Kap Verde utanför Afrikas västkust. Det var en ganska stor ödla som kunde bli 32 centimeter i kroppen, och 30 centimeter ytterligare med svansen inräknad. Man vet inte helt säkert varför den försvann, men den blev kontinuerligt jagad av oss människor vilket bör ha varit en bidragande faktor. 

#16 Bolyeria multocarinata

Bolyeria multocarinata

Utdöd år: 1994

Den så kallade mauritiusboan var en orm som uteslutande levde på flertalet öar i Mauritius. Den blev snabbt utkonkurrerad av bosättarna som kom till ön, och sågs som ett hot mot boskapen som introducerades. Snabbt försvann den miljö ormen trivdes i, och den blev även jagad av dom nya invånarna. Den sågs senast i det vilda 1975, och blev officiellt klassad som utrotad 1994. 

#17 Svinfotad punggrävling

Svinfotad punggrävling

Utdöd år: 1901

Ännu ett pungdjur från Australien som aldrig lyckades leva sida vid sida med människan. Det är lite oklart till varför den dog ut, men forskare är överens om att deras miljöer förändrades snabbt under 1800-talet, och att katter och hundar som kom till ön jagade djuret. Det sista exemplaret sågs 1901, men urinvånarna i Australien påstod att den fortfarande levde i isolerade områden så sent som 1950. Men idag är den klassad som utdöd. 

#18 Asiatisk floddelfin

Asiatisk floddelfin

Utdöd år: 2006

Det här ett praktexempel på att leva på fel ställe vid fel tidpunkt. Den asiatiska floddelfinen levde uteslutande i Kinas stora flod Yangtze. När industrialiseringen slog till i Kina så var tiden räknad för delfinen. Floden är idag känd som oerhört viktig för Kinas ekonomi, och har dom senaste 50 åren blivit smockfull av transportbåtar och liknande. Båttrafiken är väldigt hög, föroreningarna likaså och det fiskas ordentligt i floden. Dessa faktorer tillsammans utrotade den asiatiska floddelfinen och idag är dom flesta överens att den är utrotad. Man genomförde en expedition 2006 för att försöka hitta några individer men misslyckades. Oerhört sorligt att ett sånt stort (2,5 meter lång och vägde 160kg) och vackert djur nu ingår i skaran av utdöda djur. 

#19 Västafrikansk spetsnoshörning

Västafrikansk spetsnoshörning

Utdöd år: 2011

En till noshörningsart som försvunnit dom senaste åren. Faktum är att det dödats över 100.000 noshörningar i Afrika sedan 1960, och en av dessa arter som tagit en stor smäll av det är den västafrikanska spetsnoshörningen. Det förekommer fortfarande omfattande tjuvjakt på noshörningar, och hornen säljs vidare till länder som Vietnam, Thailand och Kina. I dessa länder tror man fortfarande att pulveriserat noshörningshorn botar cancer. År 2000 fanns 10 individer kvar i det vilda men vid en expedition 2006 hittade man ingen kvar i livet, och den västafrikanska spetsnoshörningen anses sedan 2011 vara utrotad. Det finns heller ingen i fångenskap, så den är borta för evigt. 

#20 Karibisk munksäl

Karibisk munksäl

Utdöd år: 1996

Den karibiska munksälen levde och frodades i det Karibiska havet och Mexikanska golfen tills Européerna började kolonisera Amerika. Det pågick intensiv jakt av sälen mellan 1700-1900 talet och forskare är överens om att det är den enda sälart helt utrotad på grund av människan. Sist den sågs i det vilda var 1952, och efter det har det gjorts flera expeditioner att hitta den igen – som alla har misslyckats. Den är nu officiellt klassad som utdöd sedan 1996. 

#21 Mindre kaninpunggrävling

Mindre kaninpunggrävling

Utdöd år: Troligtvis runt 1960

Pungdjuren i Australien hade det inte lätt när människan bredde ut sig över landet, och det här är en till art som utrotats på grund av det. Under tiden Australien koloniserades så introducerades flera nya djurarter som härstammade från Europa. Bland annat rävar, harar och katter. Dessa var en bidragande faktor till varför den mindre kaninpunggrävligen dog ut, och arten sågs senast 1931. Forskare tror att arten kan ha överlevt till runt 1960, men det finns inga bekräftade fall när den synts till. 

#22 Coregonus nigripinnis

Coregonus nigripinnis

Utdöd år: Troligtvis 2006

Alla världens hav och sjöar är sårbara för överfiske, och idag fiskas det mer än någonsin tidigare. Konsekvensen blir att arter aldrig hinner återhämta sig och till sist dör ut, och det är precis vad som hände för den här arten. 

Coregonus nigripinnis, eller black cisco som amerikanarna kallar den fiskades hårt under 1950-talet i landets stora sjöar i öst. Den försvann från bland annat Lake Michigan och Lake Huron på 60-talet, och sågs senast i Long Lake 2006. En del forskare tror att det kan existera individer i Lake Nipigon, men man vet inte säkert. Arten har klassats som utdöd sen 1996.  

#23 Rucervus schomburgki

Rucervus schomburgki

Utdöd år: 2006

Rucervus schomburgki (Schomburgk’s deer) var ett hjortdjur som levde i centrala Thailand. I slutet av 1800-talet ökade populationen kraftigt bring Bangkok-området, där hjorten trivdes som bäst. Det i sin tur ledde till ökad jakt, och det var det som till slut utrotade hjorten 1932. Den sista individen dog i fångenskap år 1938. Den blev inte klassad som utrotad förens 2006, men vissa forskare tror än idag att det kan finnas några kvar. Man misstänker att den kan existera i skogar i Laos, då man så sent som 1991 upptäckte horn från en individ. Man tog prover på hornen och kunde konstatera att dom var ganska färsk, så det finns en chans att djuret lyckades överleva trots allt.

#24 Pintasköldpadda

Pintasköldpadda

Utdöd år: 2012

I princip alla världens sköldpaddor är på nergång, och risken är stor att många av arterna kommer inkluderas bland utdöda djur i framtiden. En välkänd individ dog sorgligt nog 2012. Det var sköldpaddan ”Ensamma George”, det sista exemplaret av arten chelonoidis abingdoni. Innan George hittades på ön Pinta 1971 så trodde man redan att arten av utrotad. Efter man hittat honom så försökte man få honom att para sig med liknande arter under 40 år för att få arten att överleva. Men det var förgäves. George blev aldrig intresserad av honorna han levde tillsammans med, och 2012 gick han bort. Han blev över 100 år gammal och är en av flera jättesköldpaddor som försvunnit från Galapagosöarna.

#25 Blåbock (antilop)

blåbock

Utdör år: 1800

Blåbocken var en antilop som jagades för nöjes skull när Sydafrika koloniserades. Efter endast ett par år utrotades den helt, och idag vet man inte särskilt mycket om den. Pälsen gick i en nyans av blå, därav namnet. Det visar hur fort det kan gå när djur jagas intensivt utan reglering. 

#26 Taiwanesisk trädleopard

Taiwanesisk trädleopard

Utdöd år: 2004

Den taiwanesiska trädleoparden är en underart till trädleoparden. Den förekom endast i Taiwan, där den inte setts till sedan 1983. Man har gjort flertalet expeditioner för att hitta den igen, men alla har misslyckats. Det var ett väldigt eftertraktat djur hos jägarna på grund av den fina pälsen som såldes mellan länderna i Asien. Det framkommer rapporter från Taiwan lite då och då om att bybor sett till djuret, men än så länge finns det inga bevis för att det var en trädleopard. 

#27 Garfågel

Garfågel

Utdöd år: 1844

Garfågeln var en stor fågel som främst levde i norra Atlanten. Den var specialiserad till ett liv i havet och kunde likt pingviner inte flyga. Den blev systematiskt jagad för sitt kött till en början, men på senare år var den lika eftertraktad för sina fjädrar. Dom sista individerna sköts 1844 på Island. 

#28 Vandringsduva

Vandringsduva

Utdöd år: 1914

Vandringsduvan var en gång i tiden en av världens mest vanliga fågelarter. Den levde i Nordamerika och dödades mest för skojs skull. Ett galet exempel på hur hårt fågeln jagades är 1986. Under bara det året dödades över 250.000 individer. Den sista duvan dog i fångenskap 1914. 

#29 Japansk flodutter

Japansk flodutter

Utdöd år: 2012

En gång i tiden fanns det tusentals japanska floduttrar. Men i början av 1900-talet började deras antal minska kraftigt. Med industrialiseringen försvann mycket av djurets naturliga miljö, och uttern fick helt enkelt flytta på sig många gånger. När det senare blev populärt med pälsar i Japan så kom dödsstöten. Uttern blev intensivt jagad och den sista individen sågs senast 1979. Den blev officiellt klassad som utdöd 2012. 

#30 Pungvarg

Utdöd år: 1933

Pungvargen, eller den Tasmanska tigern som den också kallas, är en korsning mellan varg, räv och stora kattdjur. Av alla utdöda djur i Australien så är troligtvis pungvargen den mest ikoniska. Under 1800-talet belönades bosättarna i Tasmanien för varje skjuten individ, och antalet djur på ön sjönk väldigt snabbt. Alla är inte överens om att arten är utdöd idag, och många påstår sig ha sett djuret på senare år. Det har också gjorts expeditioner för att kunna hitta arten, men dom har än så länge alla misslyckats. På videon ovanför så ser ni den sista individen som dog i fångenskap 1933. 

#31 Ökenopossumråtta

Utdöd år: 1994

Ännu ett pungdjur från Australien som blivit utrotad. Den här arten påminde lite om en korsning mellan känguru och hare, och levde i Australiens centrala delar. Arten har alltid varit jagad av människor, men när Australien blev koloniserat så introduceras europeiska djur som bidrog till artens stadiga nergång. Ökenpossumråttan blev ett enkelt byte för katter, rävar och hundar förutom oss människor som sköt den flitigt. Den sista levande individen sågs 1936, och den blev officiellt klassad som utrotad 1994. 

#32 Låglandsmoa

låglandsmoa

Utdöd år: 1500-talet

Nya Zeeland är känd för sina fåglar som inte kan flyga. Det finns flera olika arter som specifikt utvecklat dessa egenskaper, och dom största fåglarna som levde där var moa-fåglar. Låglandsmoan var en moafågel på landets södra ö, som snabbt blev ett enkelt byte av urinvånarna som tog sig dit. Det här var stora fåglar som kunde bli 180 centimer höga. Vid 1500-talet var arten helt utdöd. 

#33 Sydöjättemoa

Sydöjättemoa

Utdöd år: 1300-1500

Nästa moa som försvann på grund av dom första människorna på Nya Zeeland är sydjättemoan. Det var en gigantisk fågel som blev två meter hög från marken till ryggen. Det är världens största fågel som någonsin har levt som vi vet om i dagsläget. Nya Zeeland hade 9 olika arter av moa, och ingen finns kvar idag. Jättefåglarna försvann runt 1300-1500 talet då dom jagades intensivt. 

#34 Celestus occiduus

Celestus occiduus

Utdöd år: Oklart men under 1800-talet

Celestus occiduus är ödla som uteslutande levde på Jamaica. I folkmun kallas den Jamaican giant galliwasp. Med introduktionen av andra arter som mungon så blev ödlan ett lätt byte. Den sista gången den syntes till var 1840, och den är nu officiellt klassad som utdöd. 

Det är sorgligt att så många djur blir utrotade av oss människor. Men något positivt är att vi än så länge inte har utforskat hela vår planet, och att vi ständigt hittar nya arter varje år. Vi har skrivit en artikel om 14 nya arter vi upptäckt dom senaste åren som vi varmt kan rekommendera.