Visent

Visent, eller europeisk bison som den också kallas, är en av de två idag levande arterna i släktet Bison. Den andra är den amerikanska bisonoxen. Den europeiska varianten är mindre i storlek.

Visenten är i dag Europas största och tyngsta landlevande djur. Den största fritt levande tjuren man känner till vägde 820 kilo. Längden är upp till tre meter och mankhöjden cirka 180 centimeter för hanar, honor är något mindre.

Visent finns i dag i stor delar av Östeuropa, framförallt i Polen. De lever framförallt i låglänt terräng.

Läs om Bisonoxe

Födan är främst gräs, halvgräs och örter, men även blad och kvistar förekommer och ibland mossa beroende på födotillgång.

Visenterna lever i olika flockar där honor och kalvar utgör en flock och hannar en annan. Parningen sker normalt i augusti varvid det par som enats om att para sig drar sig bort från flocken för en tid. Kalvarna föds cirka 10 månader efter parningen.

Läs om Berguv

1927 sköts den sista vilda visenten i världen i västra Kaukasus. Kvar därefter fanns endast 54 djur som hölls i djurparker. Samtliga nu levande visenter härstammar från 12 av dessa djur. Polen har länge varit ledande i att återuppbygga beståndet av visenter. Numera finns det någonstans från 3000 till 5000 djur, varav cirka 60 procent är frilevande.

Läs om Bisonoxe

I Sverige levde visenten främst i södra delarna fram till 1000-talet. Efter import finns det i dag visenter framförallt i Avesta visentpark och i Eriksbergs vilt och naturpark i Blekinge. Totalt finns det 123 registrerade visenter i Sverige.