Albatross

Albatross är den största flygdugliga fågeln i världen. Den är dock mycket dålig på att flyga som andra fåglar genom att röra vingarna upp och ner. I stället glidflyger den genom att effektivt utnyttja utnyttja de uppåtvindar som uppstår på vågornas lovartsidor samt genom att utnyttja de olika hastigheterna i luftmassorna på olika höjd. Albatrossens vingfäste låses av en sena när vingarna är fullt utfällda. Detta medför att de kan flyga långa distanser utan att behöva använda muskelkraft. Albatross har ett mycket högt glidtal, 1:23, vilket innebär att de på 1 meters minskning i höjdled glider de 23 meter i horisontalled.

På grund av att albatrossen inte kan flaxa effektivt med vingarna måste den springa för att få tillräckligt med luftströmmar under vingarna för att kunna lyfta. Tekniken fungerar även vid start från vattenytan.

Det finns 22 verifierade arter av albatross och den största av dem en av arterna i Diomedea har världen största vingspann bland fåglar. Den mäter mer än 340 centimeter mellan vingspetsarna.

Hos merparten av albatrosserna består fjäderdräkten av en variant med mörka vingovansidor och en vit undersida, men det finns arter som är nästan helt mörkbruna eller mörkgrå.

Läs mera om fåglar Gräsand

På varje sida av näbben sitter en rörformad ”näsborre”, den har två funktioner. Dels ger de Albatrossen ett mycket bra luktsinne, vilket de använder för att spår upp födan som består av bläckfisk, fisk och krill. Bakom pannan har albatrossen en körtel som filtrerar bort saltet ur det havsvatten som fågeln dricker. Saltkoncentrat rinner sedan ut ur de rörformiga näsöppningarna.

Merparten av albatrosserna har sin utbredning på södra halvklotet från Antarktis till Australien och Sydamerika. Undantaget är de fyra arter som förekommer i norra Stilla havet.

Det finns en myt som säger att albatrosssen aldrig landar, att den till och med sover i luften, men så är det inte. Fågeln landar på vattnet för att sova, dessutom tvingar albatrossens flygteknik den att landa ibland. Är det vindstilla kan de inte flyga.

Läs mera om fåglar Fiskmås

Häckning

Häckningen sker på avlägsna öar inom utbredningsområdet och sker bara en gång vartannat år och de får bara en unge vid varje häckning.

Albatross kan bli upp till 60 år.