Alpacka

Alpackan är ett domesticerat (till stor del beroende av människan för överlevnad) kameldjur som härstammar från Anderna. Det finns två arter av alpacka, suri och huacaya. Huacaya är i dag betydligt mer förekommande än suri. Alpackornas grundfärger är vit, svart och flera grå och bruna nyanser samt rosagrå och stålblå. Suri har ull som närmast kan liknas vid dreadlocks, medan huacaya har en mycket fin ull som blir mycket tät. Alpackor började domesticeras av människan främst på grund av sin ull. Suri klipps vartannat till vart tredje år, medan huacayans ull är så tät och varm att de måste klippas varje vår för att inte djuren skall få värmeslag.

Avel

Den nuvarande aveln av alpackor har pågått sedan mitten av 1800-talet och den är sannerligen inte enkel. Alpackor är mycket sociala. Därför och framförallt för allt för att alpackor är mycket aktiva mobbare krävs minst tre djur för uppstart, dessutom av samma kön. Om man skall tillföra flocken ytterligare djur måste det ske med minst två djur som känner varandra sedan tidigare.

Läs mera om exotiska djur Giraff

Hannarna utgör ett speciellt kapitel då de har en mycket stark sexualdrift. Alpackor saknar tydliga brunstperioder och betäckning i princip äga rum när som helst under året, detta kombinerat med hannens starka sexualdrift gör att han i princip kan våldta honor även om de redan är havande eller de

Ursprung

Alpackor kan likt lamor “spottas”. Det är inte saliv inblandad i deras spott utan de kräks upp magsyra och halvsmält maginnehåll. Alpackorna är ovilliga att spotta och gör det då nästan uteslutande mot andra alpackor och mycket sällan mot människor. Bland annat spottandet gjorde att man länge trodde att alpackor och lamor tillhörde samma släkte, men DNA-test har visat att så inte är fallet. Alpackan härstammar från den utrotningshotade vikunjan, medan laman härstammar från guanacon.

Läs mera om exotiska djur Bältdjur

En alpacka kan bli 20-25 år och ett alpackasto kan ge runt 10 -15 alpackaföl under sin livstid.