Elefant

Elefant räknades under troféjaktens tid som en av de fem stora i Afrika och speciella ”Elefantbössor” utvecklades för jakten. I dag finns det tre arter av elefanter som inte dött ut. Dessa är asiatisk elefant, afrikansk savannelefant och afrikansk skogselefant.

Man skiljer de asiatiska elefanterna från de afrikanska enklast genom att den asiatiska elefanten är mindre och enbart lever i skogen. Den asiatiska elefanten har dessutom mindre öron och saknar ofta betar. Den asiatiska elefanten har dessutom ett ”finger” på snabelspetsen, medan den afrikanska har två. Den afrikanska savannelefanten är den nu levande största elefanten. Den når en mankhöjd på i genomsnitt 3,20 meter för hannar och 2,60 meter för honor. Hannen kan väga upp till 12 ton.

Socialt liv

De vuxna honorna är utpräglade flockdjur medan hannarna i stort sett lever ensamma utom när det är dags för parning. Honflocken består i huvudsak av honor, deras avkommor och nära släktingar. Flocken leds av den äldsta honan. Honor har också uppvisat ett beteende som närmast kan liknas vid omtanke och sorg. Om en i flocken skadas, stannar resten av flocken hos den skadade och försöker hjälpa. Om individen dör, begraver de ofta den döda under kvistar löv och annat de kan finna. Flocken kan också uppvisa glädje inför vissa situationer. Till exempel berör elefanter som varit åtskilda en tid varandra med snablarna och trumpeterar när de återigen möts.

Elefanter är det landdjur som har den största hjärnan, den väger runt fem kilo. Den anses också vara ett av de mest intelligenta landdjuren, vilket bland annat viar sig genom att samarbeta för att finna lösningn på ett problem, tillverka enklare redskap, samt visa medkänsla för sina artfränder, speciellt inom flocke

Läs mera om exotiska djur Giraff

Föda

Elefanter är växtätare och äter cirka 100 till 150 kilo växt material per dag och individ. Mestadels löv och färska kvistar. De är mycket beroende av vatten ochh upphåller sig därför sällan långt borta från ett vattehål. En vuxen elefant dricker runt 200 liter vatten per dag.

Elefanter springer sällan, men en uppretad elefant kan förflytta sig i en hastighet på över 40 kilometer per timma.

Läs mera om exotiska djur Flodhäst

Fortplantning

Elefanter blir könsmogna runt sex års ålder. Men honor föder oftast första ungen när de är runt tio år.och föder sedan kalvar vart fjärde eller femte år. Mycket troligtvis beroende av att dräktigheten varar i i cirka två år och att kalven efter födseln diar i ytterligare cirka två år. Elefantens livslängd är 40 – 60 år.

Naturliga fiender

På Grund av sin storlek och sitt levnadssätt har elefanter få naturliga fiender, men kan dödas av stora katt djur. Det är främst unga djur som blir dödade av fiender. I Afrika av lejon och i Asien av tigrar.

Kuriosa

Elefanter har under lång tid använts av människor som arbetsdjur Under senare tid främst som turistattraktion och för att bära människor, men tidigare även för att utföra skogsarbete, bära ut fällda träd. främst i afrika, och för att användas som dragdjur inom jordbruk, främst i Asien.

Artikelförfattarens hustru som är från Thailand berättade att när hon var barn på 1960-talet hade familjen ett stort jordbruk och sex elefanter som arbetsdjur på gården. På den tiden kostade en tränad elefant i Thailand ungefär lika mycket som tre bilar.

2