gorilla

Gorilla

Näst efter schimpansen är gorillan vår närmaste släkting. Det finns två arter av gorillor och ett antal underarter. En fullvuxen hanne blir runt 1,65-1,80 m lång och väger 135-180 kg. Honan blir ungefär hälften så stor. Livslängden är 30 – 50 år. Gorillor lever i små grupper ledda av en äldre hanne.

Utseende

Hela kroppen, utom ansikte öron, händer och fotsulor är beklädd med en mer eller mindre tät, något stripig päls. Pälsen är gråbrun med rödbruna inslag.

Läs om Schimpanser

Gorillan kan med lätthet gå på enbart bakbenen, men fördrar att gå på alla fyra. Den går då på fotsulorna och knogarna. Gorillornas armar är väl utvecklade jämfört med benen.

Föda

Födan består i huvudsak av växter, men även en del insekter kan förekomma på menyn. Även om gorillor har kraftiga armar är dess främsta vapen vid strid de kraftiga bakre tänderna. När en vuxen gorilla slår sig för bröstet är det en styrkedemonstration, medan det, om en unge gör det, är en uppmaning till lek.

Läs om Leopard

Det finns gorillor som lever mellan Rwanda och Uganda, samt i Kongo Kinshasa. På båda platserna räknas de som mer eller mindre utrotningshotade. Av Bergsgorillorna finns det runt 750 kvar. Även om gorillor är bra på att klättra är de marklevande och förflyttar sig hela tiden. På kvällen bygger honorna ett rede av grenar, där hon och eventuell unge sover. Hannen sitter och sover som en slags vaktpost.

Fortplantning

Honorna blir könsmogna runt 8-årsåldern och hannarna vid 11-årsåldern. Efter parningen är honan dräktig i 8,5 månader varefter ungen föds. Ungen stannar hos modern i fyra år. Under den tiden parar hon sig inte på nytt.