Schimpans

Schimpansen är tillsammans med bonbon, dvärgschimpans, som räknas som en egen art, den apa som är närmast släkt med människan , den delar omkring 99 % av sitt DNA med människan. Detta ger en intressant reflektion kring vår arvsmassa. Genetiskt är vi mer lika en schimpans än våra föräldrar eller ett syskon, om vi inte är enäggstvillingar. Ena föräldern eller ett syskon har 50 % samma genuppsättning som vi själva. Onekligen en hisnande insikt. Enkelt uttryckt är det till största delen ordningsföljden hos generna som skiljer människor från schimpanser.

Storlek

En schimpanshane blir 77 till 92,5 cm, och honor blir vanligen 70 till 85 cm långa. Armarna är längre än benen och kroppen är till största delen täck av grovt mörkt hår. Vikten hos en fullvuxen individ varierar 40 – 49 kilo. Schimpanser saknar svans.

Schimpanser lever i flockar om 15–120 individer och bildar patriarkaliska samhällen. De äter mest vegetarisk föda, men kan även äta animalisk föda och kan då samarbeta för att jaga och döda bytesdjur som mindre apor, fåglar och antiloper, men de äter även insekter.

Läs mer om Afrikas djur Elefant

Rangordning

Flocken leds av en alfahanne som uppnått sin position på grund av fysisk styrka, ålder och personlighet. I övrigt är inte rangordningen speciellt strikt, men  en brunstig hona stiger i rang. Samma sak när hon blir mor. Flockens antal och individer skiftar ofta i och med att man vandra och träffar på andra flockar, vilket ledre till att vissa lämnar och andra tillkommer.

Det förekommer maktspel och skiftande allianser inom flocken, men också oegennyttiga uppoffringar, som att ta hand om ungar som blivit moderslösa.

Bo

Schimpanser rör sig ständigt inom sitt område och ibland nya områden, i första hand troligen beroende av matbrist. De kan förflytta sig med en hastighet av cirka 16 kilometer per timma. Detta nomadliv gör att de sällan använder samma bo två gånger, i stället byggs ett nytt för natten. Boet byggs ofta 4 till 50 meter över marken men i sällsynta fall även på marken.

Läs mer om Afrikas djur Giraff

Utveckling

Schimpanser blir könsmogna i 7–13-årsåldern och dräktighetstiden är cirka 7,5 månad . En nyfödd schimpansunge väger cirka 2 kilo och kan gå själv när den är ungefär ett år. Livslängden är cirka 40–45 år.

Kuriosa

Med undantag för människanär schimpansen det djur som i störst utsträckning använder sig av redskap. En studie tyder på att det främst är honorna som bidrar till att föra kunskapem om användande av verktyg vidare.

Den som kanske betytt mest för vår förståelse av schimpanser är Jane Morris-Goodall. En kvinna från England. Hon levde med och studerade schimpanser i Afrika under 44 år.