Leopard

Leoparden är ett av de stora kattdjuren som ingår i släktet panthera där också tiger, lejon jaguar och snöleopard tillhör. Gepard och trädgeopard som kan uppfattas som snarlika hör dock inte hit.

Leoparden har ett väldigt varierande födointag då den sätter i sig allt från små insekter till 100 kg tunga hovdjur. Leoparden återfinns i Arika och delar av Asien. Arten kännetecknas av svarta fläckar på orangegul päls, men inte alla individer har denna färgsättning. En del är helt svarta och kallas då panter.

Läs mera om kattdjur Lejon vs Tiger

Storlek

Leoparder varierar kraftigt i storlek. De kan vara från 1 meter till två meter långa (exklusive svans. Honan har oftast en längd som är 50% mindre än hannens.

Leoparden och Jaguaren kan lätt förväxlas med varandra, men jaguaren är oftast större och framförallt lever de på olika kontinenter.. Som nämnts återfinns Leoparden i Afrika och delar av Asien, medan jaguaren lever i de tropiska delarna av Nord- Central- och Sydamerika.

Styrka

Leoparden kan springa upp till 60 km/h och hoppa 6 meter långt samt 3 meter högt, samt lyfta ett byte som väger tre gånger så mycket.

Läs mera om djur Världens starkaste djur

Fortplantning

När honan är Parningsberedd avsöndrar hon feromoner för att locka till sig en hanne. Dräktigheten varar i 90 till 105 dagar och sedan föds vanligen två eller tre ungar. Födseln sker på undanskymda platser som kan vara en grotta, tät växtlighet eller en jordhåla som skapades av andra djur. Ibland flyttas ungarna mellan olika gömställen. Efter 6 – 8 veckor börjar ungarna följa med modern bort från boet. Bara ungefär hälften av ungarna klarar sig upp till vuxen ålder. En Leopard kan bli upp till 12 år när den lever fritt.