Svan

De flesta av oss har väl på något sätt hört talas om HC Andersens saga, Den fula ankungen som mobbas för sitt utseende, men som växer upp till en vacker svan. Skall vi vara nogräknade tillhör inte svanar familjen ankor heller, den är världens största fågel inom familjen änder.

Läs mer om andfåglar Gräsand

Likaså har svanar under lång tid också fått symbolisera kärlek och evig trohet, men det är inte heller riktigt sant. Svanar kan hålla ihop hela livet eller några år, men det är inte speciellt ovanligt att svanar skaffar sig en ny partner efter en tid eller om den gamla partnern dör.

I Sverige förekommer det tre arter av svanar, knölsvan, sångsvan och mindre sångsvan. Den sistnämnda häckar dock inte i Sverige, den passerar bara som flyttfågel.

Föda

Svanar letar föda i vattnet och på land. De är nästan uteslutande växtätare och födan består i huvudsak av rötter, rotknölar, stjälkar och blad av vattenväxter. De äter även en mindre mängd vattenlevande djur.

Bobygge, ungar

Svanar bygger sitt bo direkt på marken och nära vatten. Boet har oftast en diameter på cirka en meter. Svanen är den enda andfågel där hannen hjälper till med bobygget. Svanhannen hjälper också till med ruvningen, vilket den förutom visseländer är den enda av andfamiljens sju arter som gör.

Ungarna föds med en grå, fjäderdräkt som mest ser ut som en luddig päls. Den ruggas delvis under hösten, men fullständigt först året efter födseln. DEå övergår också näbben från att vara svart till att bli gul.

Läs mer om fåglar Anka

Övrigt

Det finns förutom vit svan även en art av svarta svanar. Dessa fanns från början enbart i Australien, men introducerades senare även på Nya Zeeland. Förutom på dessa två öar i Oceanien har den svarta svanen sporadiskt tagits in i små mängder till andra länder.