Sveriges största insjöfisk

Mal är både Sveriges och världens största insjöfisk med storleksrekord på närmare fem meter och över 300 kg.

Malen har en långsträckt kropp med slät hud utan fjäll. Undersidan är marmorerad och översidan är blåsvart. Huvudet är tillplattat och vid munnen har den skäggtömmar, två på ovansidan och fyra på undersidan. Malen är en kvarleva sedan 8000 år sedan då Östersjön fortfarande var en insjö. Numera finns den bara kvar i tre vattenområden i landet.

Sveriges vackraste fisk

Malarna kan bli både gamla och stora. Den största malen som åldersbestämts i Sverige var 40 år gammal och vägde 38 kilo. Den största mal som fångats i Sverige var på 180 kilo och var 3,6 meter lång. Den fångades i sjön Båven på 1870-talet.

Världens största fisk

Malen trivs bäst i långsamt flytande vatten med nedhängande rötter, håligheter, stenblock och bråte är viktiga platser, liksom översvämningsmarker och våtmarker där det finns god tillgång på föda och där vattnet snabbt värms upp på våren. Favoritfödan är karpfiskar men även groda och fågel slinker ner.

Fortplantning

Fortplantningen sker under våren på grunda bottnar. Dock kräver malen att vattentemperaturen skall vara minst 22 grader för att den skall fortplanta sig. Efter äggläggningen vaktas de av hannen.

I Sverige är malen rödlistad och fridlyst sedan 1994. Globalt anses den dock livskraftig.