Torsk

Torsken förekommer från Noramerikas östkust och norrut. Den nordamerikanska torsken kan bli upp till 200 centimeter, även om en längd runt 120 centimeter är vanligare. Torsken i Östersjön är betydligt mindre. Färgen varierar något beroende på var den lever, men går normalt i svartbruna toner medan buken är ljusare. Karakteristiskt för torsken skäggtömmen på underkäken, samt att den har tre ryggfenor och två analfenor och en ljusare sidolinje.

Läs om Världens största sötvattensfisk


Torsk blir könsmogen vid två års ålder. Fortplantningen sker i ytvattnet, men under olika perioder beroende på var torsken lever. Födan består till största delen av sill och liknande fiskar, men till viss del även av kräftdjur. Torsken rör sig oftast utefter botten och kan återfinnas från kustnära bottnar ner till 600 meters djup.

Torsken har kommit att bli vår viktigaste matfisk, där både kött, rom och lever används. På grund av kraftigt överfiske med trål begränsas nu fisket i bland annat Östersjön. Minimigränsen för fångad torsk är 38 centimeter.

Sälmask är en parasit som använder torsk som mellanvärd för att kunna sprida sig vidare till sälarna i Östersjön.

Läs om Sveriges största fisk

Det minskade beståndet av torsk i Östersjön har fått kraftiga konsekvenser. I och med att mängden torsk minskar ökar beståndet av sill, sill lever av djurplankton som därmed minskar. Djurplankton i sin tur lever på växtplankton som då ökar vilket leder till algblomning och bottendöd.