Tsunami

Ordet tsunami är japanska och består av en sammansättning av tsu (hamn) och nami (våg). Det var få i Sverige som före julhelgen 2004 hört talas om tsunami. Då delar av den, bland svenskar, populära Thailändska semesterön Phuket drabbades av en tsunami. 543 svenskar (542 i Thailand) dog i tsunamin. Sverige var det land utanför Indiska oceanen som i form av dödade och skadade drabbades värst. Totalt dog runt 280 000 människor på grund av denna tsunami. Vi tar denna tsunami som exempel när skall vi förklara vad en tsunami är.

Orsak till tsunami

En tsunami uppstår på grund av en plötslig, stor rörelse under djupt vatten, till exempel en jordbävning under vattnet eller ett kraftigt jordskred ner i, eller under vattnet. En förskjutning av kontinentalsocklar under vattnet som innebär att den ena delen lägger sig över den andra. Teoretiskt sett skulle människan även kunna skapa en tsunami genom att fälla en mycket kraftig atom- eller vätebomb som briserar på djupt vatten.

Läs mer om natur Vulkan

Vid tsunamin 2004 uppstod den på grund av en jordbävning tre mil under havsbotten utanför den indonesiska ön Sumatra. Jordbävningen ledde till att botten trycktes upp ett tiotal meter längs med en mer än 100 mil lång förkastningslinje. Detta ledde till att vattendjupet minskade på andra sidan av förkastningslinjen varvid en kraftig vattenförflyttning uppstod till den lägre nivån. Tio minuter senare drar sig vattnet tillbaka från norra Sumatra, varefter det kommer minst fyra tsunamivågor på 20 – 30 meters höjd.

Tsunamivågor rör sig snabbt

En tsunami har en mycket lång våglängd och kan röra sig mycket långa sträckor på djupt vatten utan att märkas, det vill säga med en mycket liten våghöjd. Vågens hastighet beror på vattendjupet och ute i djuphavet rör sig en tsunamivåg ofta med 700 – 900 km i timmen, ungefär samma hastighet som ett trafikflygplan.

När tsunamivågen når grunt vatten minskar dess hastighet och våglängd och istället ökar våghöjden. Därav namnet ”hamnvåg”, en våg som ute i havet knappt märks men som när den når land växer till en katastrofal storlek.

Tsunamin når Thailand

Cirka två timmar efter jordbävningen drar sig vattnet tillbaka från de thailändska öarna Khao Lak, Phiphi-öarna och Phuket. Straxt därefter slår tre eller fyra tsunamivågor med en våghöjd av omkring 10 meter in över öarnas kuster. På låglänta områden vällde vågorna flera kilometer in på land.

Läs mer om natur Vindfenomen

Den förstörande kraften i tsunamin motsvarade cirka 1 500 Hiroshimabomber.