Vindfenomen

Storm, orkan, tyfon, cyklon, tornado och tromb. Vad är det för skillnad? Vi reder ut begreppen.

Storm

En storm har en vindstyrka mellan 24,5 och 28,4 meter per sekund (10 på den 12-skaliga Beaufort-skalan) Om vindstyrkan ligger över 28,4 meter per sekund kallas det svår storm.

Storm uppstår när varma och kalla luftlager möts. I Sverige är det vanligast med höststormar, då kraftiga lågtryck från Atlanten rör sig in över Skandinavien. Värme från Sydeuropa kolliderar med de kalla luftmassorna från polarområdet. Vid sammanstötningen pressas den varma luften uppåt, där den utvidgas, så att lufttrycket i området sjunker. Lågtrycket suger till sig luft och skapar en vind, som lätt kan uppnå stormstyrka. Stormen pågår tills den störs av andra meteorologiska system.

Läs mera om natur Våtmarker

Orkan, tyfon eller cyklon

Samtliga uppstår på samma sätt och är tropiska cykloner, men kallas olika beroende på var de bildas

Om medelvindstyrkan överstiger minst 32,7 meter per sekund (12 på Beaufort-skalan) och lågtrycket har sitt ursprung över norra Atlanten, Karibiska havet eller Östra Stilla havet norr om ekvatorn kallas den tropiska cyklonen för orkan. Om lågtrycket uppstått i västra Stilla havet, norr om ekvatorn kallas det cyklon och lågtrycket som uppstår i västra Stilla havet, norr om ekvatorn kallas tyfon. Tropiska cykloner kan uppstå när havstemperaturen är minst 27 grader. En tropisk cyklon medför i stort sett alltid kraftig åska och regn. I Sverige kan per definition inte orkan uppstå, däremot kan orkanbyar förekomma.

Läs mera om natur Regnskog

En tropisk cyklon har normalt en diameter på 400 till 500 kilometer runt vindögat, men kan bli betydligt större. Den största tropisk cyklonen som uppmätts är Tip som som härjade över västra Stilla havet hösten 1979. Den hade en diameter på 2 000 kilometer (som jämförelse kan nämnas att Sverige fågelvägen från norr till söder är 1 572 kilometer). En tropisk cyklon kan vara i flera veckor.

Tornado, tromb

Tromb är det svenska namnet på tornado. Det rapporteras ett tiotal tromber i Sverige varje år. Tornado är en virvelvind med basen mot marken och den breda delen mot ett moln. De flesta och största tornadorna uppstår i Nordamerika. Tornadon bildas alltid över land till skillnad från tropiska cykloner som alltid bildas över havet. I en Tornado kan vindhastigheten bli upp till den dubbla mot vindhastigheten i en tropisk cyklon. Tornadon förflyttar sig hela tiden över marken men eftersom den dels är, jämfört med en tropisk cyklon, smal i delen mot marken, upp till 75 meter i diameter och relativt kortvarig, från några sekunder upp till någon timma, anses de tropiska cyklonerna ställa till större skada.

Det kan uppstå flera tornador samtidigt inom samma område. Tornadon i sig är osynlig. Det som färgar den är det partiklar och de föremål som sugs upp i luftvirveln.