Varg

Vargen är det största vilda hunddjuret, den är också stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger från 30 – 50 kilo. En gång i tiden var arten världens mest spridda däggdjur  men den har utrotats från stora delar av Västeuropa, södra Asien, Mexiko och betydande delar av Nordamerika. Varg uppträder främst, men inte enbart, i vildmark. Dess utbredningsområde har kraftigt reducerats genom avsiktlig förföljelse på grund av vargens jakt på vilt och tamboskap, samt på grund av rädslan för attacker mot människor.

Vargen är social

I svenska språket finns det ett uttryck, ”ensamvarg”, en person som trivs med att vara för sig själv. Det är svårt att förstå hur eller varför uttrycket uppstått, för vargar är väldigt sociala och trivs inte alls med att vara ensamma.  De lever i familjegrupper som består av par, deras ungar och ibland även andra vargar som inte tillhör familjen. Föräldraparet brukar kallas ”alfapar” och de håller normalt ihop tills någon av dem dör.

Läs om hundar Vad kostar det att köpa en hund

Därför ylar vargen

Vargens ylande har i filmer och böcker använts som ett skräckmoment, men ylandet innebär inget hot mot människor. Den ylande vargen vill antingen komma i kontakt med sin flock eller tala om för andra vargar att det här är ett upptaget revir.

Vargstammen i Sverige

Den är oroväckande nära gränsen för gynnsam bevarandestatus, som är 300 individer. Det beräknas att det i Sverige finns 365 vargar (enligt inventeringen 2019/2020). Den största faran för den svenska vargen är nu inavel och illegal jakt.  

Läs om hundar Världens äldsta hund

Var i Sverige finns det varg

De flesta vargarna i Sverige förekommer i Mellansverige, men eftersom de kan ge sig ut på långa vandringar kan de förekomma både norr och söder om detta område.

Fortplantning

’Vargarna parar sig i februari-mars och honan föder sedan omkring  2-8 valpar 63 dagar efter parningen. . Vid födseln väger valparna runt 400 g. Lyan är oftast en utgrävd håla i marken, under ett par stora stenblock, en grotta eller i en klippskreva. Ibland kan även ett tätt buskage eller en sänka i marken acceptera som lya. Vargarna vill gärna ha sin lya nära vatten. De flesta valparna lämnar flocken under våren och sommaren när de är runt ett år gamla för att skapa egna revir.

Kuriosa

Det är i Sverige, som i de flesta länder. förbjudet att hålla varg som husdjur, men för den som funderar på hur det är, rekommenderas boken, ”Filosofen och vargen” av Mark Rowlands.