Världens minsta fisk

Den kallas Schindleria brevipinguis, men är också känd som stout infantfish. Den upptäcktes 1979, men beskrevs först 2004. Den finns på Stora barriärrevet i Australien, men har senare också upptäckts på Osprey reef, även det i Australien.

Läs om Världens största fisk

Den är bottenlevande och återfinns på 15 – 30 meters djup i subtropiska vatten och på korallbotten. Den är i stort sett genomskinlig då den enbart har pigment i ögonen.

dess livstid är enbart cirka två månader. Den anses behålla flertalet av sina outvecklade egenskaper under hela sin livstid.

Det är fortfarande mycket lite känt om fisken, men man tror att honorna når sexuell mognad när de uppnått en längd av 7 till 8 mm och hannen när han uppnått 6,5 mm till 7 mm.

Läs om Europas största sötvattensfisk