Våtmarker miljöhjältar som människor gör till miljöbovar

Sankmarker som myrar mossar, träsk och kärr innehåller torv, rester från växter som levde och tog upp koldioxid för hundratals till tusentals år sedan. Eftersom de ligger dränkta under stillastående vatten har syrebrist hindrat dem från att förmultna och de har därmed också förhindrats att sprida sin upptagna koldioxid.

Läs mera om natur Sveriges största sjöar

Men torv innehåller också energi och markägarna vill antingen komma åt den, men främst öka på skog och åkerarealen, genom att torrlägga våtmarkerna. Därmed kommer torven i kontakt med syre, vilket leder till att den släpper ut koldioxid.

Genom att torrlägga våtmarker förstörs viktiga biologiska livsområden för flera djurarter som mer eller mindre utrotas från dessa områden när våtmarkerna torrläggs, men nu var det frågan om utsläpp av koldioxid.

Läs mera om natur Sveriges största älvar

Sverige har mycket våtmark, men mycket har också torrlagts och fortsätter att torrläggas. Vad skulle hända med Sveriges koldioxidutsläpp om man åter lät de torrlagda våtmarkerna bli våtmark? Koldioxidutsläppet skulle minska markant. Sveriges torrlagda våtmarker släpper per år ut lika mycket koldioxid som hela den svenska bilflottan.

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, är återskapandet av våtmarker det billigaste och snabbaste sättet att minska koldioxidproblemet och dessutom öka på den biologiska mångfalden. Men markägarna stretar emot.